Będzie PSZOK i nowe drogi

Prawie 9 mln zł wyda w tym roku gmina Rejowiec Fabryczny na przebudowę dróg. Prace mają ruszyć wiosną i potrwają do końca lipca. Obejmą Krasne, Kanie-Stację, Wólkę Kańską-Kolonię, Liszno, Liszno-Kolonię i Zalesie Kańskie.

– Wybraliśmy już wykonawcę tego zadania: najkorzystniejszą ofertę złożyła lokalna firma Pref-Bet z Pawłowa. Zaproponowana cena to 8,7 mln zł – mówi Zdzisław Krupa, wójt gminy Rejowiec Fabryczny.

Przebudowa gminnych dróg to najbardziej kosztowne z zadań zaplanowanych w tegorocznym budżecie gminy, ale znaczną jej część (95 proc. kosztów) pokryje dofinasowanie z „Polskiego Ładu”. Prace mają ruszyć wiosną i potrwają do końca lipca.

W tym roku na terenie gminy ruszy także budowa Puntu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (wraz z instalacjami, placami i infrastrukturą techniczną w tym m.in. z socjalno-biurowym budynkiem kontenerowym, wiatą magazynową, boksem magazynowym wagą najazdową). W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięto przetarg na to zadanie. W sumie wpłynęło 7 ofert, a najtańszą okazała się również ta zaproponowana przez firmę Pref-Bet z Pawłowa (3,5 mln zł). Budowa ma ruszyć w tym roku i zakończy się w przyszłym. PSZOK powstanie w Pawłowie, przy drodze Pawłów-Rejowiec, na gminnej działce o pow. 30 a, w sąsiedztwie wyrobiska kopalni margla.

W ubiegłym roku z terenu gminy Rejowiec Fabryczny wywieziono 634 tony odpadów. Obecnie mieszkańcy płacą 16 zł od osoby lub 13 zł w przypadku kompostowania bioodpadów. Władze gminy przewidują, że w tym roku te stawki powinny zostać na tym samym poziomie, choć ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

– Dziś mogę powiedzieć tylko tyle, że ilość odpadów, która została zebrana w skali ubiegłego roku jest mniejsza niż planowania i mniejsza niż w 2021 r. Z reguły na początku każdego roku sumujemy wydatki związane z obsługą systemem gospodarki odpadami i zestawiamy z kosztami, i jeśli te przewyższają wpływu, to od drugiego kwartału regulujemy stawki. Obecnie jesteśmy na etapie podsumowania. W związki z tym, że w ubiegłym roku do systemu trafiło mniej odpadów, prawdopodobnie nie będziemy proponować zmiany cen, ale potwierdzimy to dopiero po podsumowaniu całego 2022 roku – mówi wójt Krupa. (w)

News will be here