Będzie sprawniej i taniej?

– W większości gmin działa jedno centrum kultury, któremu podlega także biblioteka. Nam dwa razy nie udało się połączenie placówek, bo zgody nie wyrażała biblioteka wojewódzka, która nie dokłada złotówki do kosztów, jakie ponosimy – mówi Tadeusz Górski, burmistrz Rejowca. Gmina podejmuje kolejną próbę połączenia jednostek.

Władze Rejowca ponownie próbują połączyć Gminny Ośrodek Kultury z Gminną Biblioteką Publiczną. – Skoro od kilku lat jesteśmy miastem, to chcemy powołać Miejskie Centrum Kultury i Czytelnictwa. Jeden podmiot odpowiedzialny za całokształt spraw kultury w naszej gminie – mówi Tadeusz Górski, burmistrz Rejowca. – To trzecia próba, bo wcześniej zgody na połączenie nie wyrażała biblioteka wojewódzka.

Zgodnie z przepisami gmina musi dostać pozytywna opinię „wyższej instancji” na włączenie biblioteki w struktury nowego podmiotu. – Musimy pytać o opinię instytucję, która nie dokłada ani złotówki do funkcjonowania naszej placówki, która nie zna realiów i kosztów, jakie ponosimy utrzymując bibliotekę – mówi burmistrz. – W sąsiednich gminach od dawna funkcjonują centra kultury, a nam już dwukrotnie odmawiano możliwości utworzenia takiego. Spróbujemy jeszcze raz, bo to nasza placówka i to my powinniśmy decydować o jej kształcie.

Obowiązki dyrektora GOK w Rejowcu pełni obecnie Karolina Lipińska-Woźniak. Dyrektorem biblioteki jest Teresa Kopniak. Po połączeniu placówek dyrektor będzie tylko jeden. Zanim radni z Rejowca zgodzili się na połączenie, pytali czy po zmianie nie zmniejszy się budżet placówek i czy nie stracą na tym mieszkańcy i pracownicy. – Nikt nie zamierza uszczuplać wydatków na kulturę, wręcz przeciwne. Dom kultury musi wyjść do społeczności. W takim kierunku zmierzamy. A to, jak będzie funkcjonować, będzie zależało wyłącznie od rady, konsultacji społecznych i potrzeb lokalnych – tłumaczył burmistrz.

– Obie instytucje są dotowane z budżetu samorządu. Sądzę, że mogą nawet funkcjonować prężniej – dodawał Mirosław Kość, przewodniczący Rady Miasta. (bf)

News will be here