Będzie zbiornik z kąpieliskiem

– Z przyjemnością pragnę poinformować, że w wyniku moich kilkumiesięcznych starań udało się uczynić kolejny, bardzo znaczący krok do umożliwienia budowy zbiornika przeciwpowodziowego na terenie Krasnegostawu, gminy Krasnystaw i gminy Izbica, tzw. zbiornika „Rońsko” – mówi Robert Kościuk, burmistrz Krasnegostawu.

W piątek, 27 listopada, odbyła się wideokonferencja burmistrza Roberta Kościuka z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, m.in. z Agnieszką Szymulą – dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Dawidem Kosteckim – zastępcą dyrektora ds. powodzi i suszy, Eugeniuszem Daciukiem – dyrektorem zarządu zlewni w Zamościu i Adamem Niedabylskim z zarządu zlewni w Zamościu. W spotkaniu on-line uczestniczyła również Edyta Gajowiak-Powroźnik – wójt gminy Krasnystaw oraz Jerzy Lewczuk – wójt gminy Izbica.

– Podczas rozmowy ustalono, że do końca listopada 2020 r. Wody Polskie ogłoszą przetarg na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy zbiornika przeciwpowodziowego „Rońsko” – informuje Robert Kościuk, burmistrz Krasnegostawu. Koncepcja będzie dotyczyć możliwości budowy zbiornika przeciwpowodziowego uzupełnionego o funkcje rekreacyjne, którego powierzchnia będzie zajmować około 360 ha.

– Wokół całej linii brzegowej zbiornika, której długość oszacowano na ok. 8,5 km, planowana jest budowa drogi technologicznej, a na potrzeby zbiornika zaplanowano również m.in. budowę pomostów, budynków technicznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Prace nad koncepcją powinny zakończyć się w 2021 r. Zbiornik będzie zabezpieczał miasto Krasnystaw przed potencjalną falą powodziową, poprawi warunki retencji oraz docelowo stanowić będzie zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe – zapowiada Kościuk. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here