Bezpieczniej w Łopienniku Dolnym Kolonii

Program rozwoju dróg gminnych i powiatowych ma na celu udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych. Realizacja przedsięwzięcia ma przyczynić się do powstania bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikom gminnej i powiatowej sieci drogowej. – Rozbudowa drogi gminnej w Łopienniku Dolnym Kolonii będzie wykonana na odcinku o długości 3229 metrów, od drogi powiatowej do granicy z gminą Fajsławice – mówi Jan Kuchta, wójt Łopiennika Górnego. – Projektowana szerokość jezdni wynosi 5 metrów, szerokość poboczy umocnionych mieszanką kruszyw wyniesie 0,75 m. W ramach zadania zostaną wykonane zjazdy do pól oraz do posesji. Zaprojektowano przebudowę istniejących rowów przydrożnych, a także przebudowę i budowę przepustów pod zjazdami oraz pod drogą.
Gmina przeprowadziła już procedurę wyboru wykonawcy inwestycji. W zakończonym właśnie przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PBI Infrastruktura z Kraśnika. Koszt robót to 1 mln 656 tys. zł, a dotacja z budżetu państwa wyniesie 50 procent. Zakończenie prac przewidziano na lipiec. (kg)

News will be here