Bieg z Norwidem

II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie zorganizowało Bieg Jubileuszowy z okazji 25-lecia szkoły.

Impreza odbyła się na stadionie MOSiR-u, a wszystkich uczestników i gości powitała Anna Antyga, dyrektor II LO. W sportowej rywalizacji wzięły udział reprezentacje szkół i przedszkola: Przedszkola nr 4 im. Kubusia Puchatka w Krasnymstawie, SP w Małochwieju Dużym, SP w Krupem, SP w Łopienniku Nadrzecznym, SP nr 3 w Krasnymstawie, SP w Siennicy Różanej, SP w Siennicy Nadolnej, SP w Jaślikowie, SP w Surhowie, SOSW w Krasnymstawie, ZSP nr 2 w Krasnymstawie oraz II LO.

Uczestników festynu dopingowali m.in.: Edward Kawęcki – wiceburmistrz Krasnegostawu, Mirosław Berbeć – przewodniczący rady gminy Krasnystaw, Rafał Kaszak – przedstawiciel Cersanit IV, Aneta Adamczyk z Kancelarii Brokerskiej PRIMO, Tomasz Żerebiec – dyrektor MOSiR oraz Marek Nowosadzki przewodniczący rady powiatu. Wyniki zawodów w różnych kategoriach wiekowych: przedszkola (50 m) – 1. Przedszkole nr w Krasnymstawie, klasy I-III SP (200 m) – 1. SP w Jaślikowie, klasy IV-VI SP (400 m) – 1. SP w Jaślikowie, 2. SP w Małochwieju Dużym, 3. SP nr 3 w Krasnymstawie, 4. SP w Łopienniku Nadrzecznym, 5. SP w Surhowie, klasa VII SP i Gimnazjum – 1. SP w Łopienniku Nadrzecznym, 2. SP w Siennicy Nadolnej, 3. SOSW w Krasnymstawie, 4. SP w Małochwieju Dużym, 5. SP nr 3 w Krasnymstawie, szkoły ponadgimnazjalne (800 m) – 1. II LO w Krasnymstawie, 2. ZSP nr 2 w Krasnymstawie. (k)