Biuro podróży ogłosiło niewypłacalność

W czwartek (25 lipca) właściciel Kama Tours, Sławomir Dziewulski, złożył do Marszałkowa Województwa Lubelskiego oświadczenie, że nie jest w stanie wywiązać się z umów zawartych z klientami od 1 kwietnia tego roku. Biuro podróży z siedzibą w Chełmie stało się niewypłacalne.

Na nazwisko Sławomira Dziewulskiego Kama Tours zarejestrowana została jako organizator turystyki w kwietniu tego roku, wcześniej (od około 9 lat) biuro podróży funkcjonowało na Katarzynę Dziewulską. Jak wynika z oświadczenia przesłanego do marszałka oraz opublikowanego na stronie internetowej podmiotu, właściciel nie jest w stanie wywiązać się z umów zawartych właśnie od 1 kwietnia tego roku oraz zapewnić pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub powrotu podróżnych do kraju ani zwrotu wpłat lub ich cześć podróżnym.

Kama Tours znana była przede wszystkim z wycieczek szkolnych oraz kolonii dla dzieci i młodzieży. Obecnie na wakacjach z biura podróży ma przebywać blisko setka turystów. Wyjechali oni na Bałkany do Chorwacji, Bośni i Hercegowiny. Nie ma jednak powodu do niepokojów, bo ich pobyt i powrót do domów został opłacony.

Marszałek uruchomił procedurę wynikającą z gwarancji ubezpieczeniowej organizatora turystyki, niezbędnej na dokonanie zwrotu wpłat lub zaliczek za wycieczki czy imprezy turystyczne, które nie zostały bądź nie zostaną zrealizowane. Zgłoszenia od podróżnych przyjmuje Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Kontakt pod numerami: (22) 35 48 604 oraz (71) 36 92 915. Zgłoszenie szkody należy kierować bezpośrednio na adres: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62.

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji podróżnego poszkodowanego w wyniku niewykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię umowy, dowodu wpłaty, oświadczenie podróżnego stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki zobowiązań umownych oraz oświadczenie z numerem rachunku do zwrotu wpłaty. (pc)