Biznes w lesie

Baza dawnego Ośrodka Transportu Leśnego w Zawadówce, pod Rejowcem, wkrótce na nowo zatętni życiem. Powstaje tam jedyna na terenie województwa lubelskiego składnica drewna energetycznego Lasów Państwowych. W samej składnicy i firmach z nią kooperujących pracę znajdzie, co najmniej kilkadziesiąt osób.

W tym roku Lasy Państwowe wdrażają program „Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz bezpieczeństwa energetycznego państwa”. W ramach tego programu, na terenie każdej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, powstanie jedna składnica drewna. I dobrze usłyszeć, że na składnicę w naszym województwie, wybrano bazę dawnego Ośrodka Transportu Leśnego w Zawadówce, pod Rejowcem. Nie bez znaczenia na wybór miejsca miała dawna infrastruktura OTL z bocznicą kolejową oraz bardzo dobra opinia o Chełmskim Nadleśnictwie, na terenie którego znajduje się dawny ośrodek.
– Przygotowujemy teren pod inwestycję, czyścimy z zakrzaczeń i czekamy na decyzje Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – mówi Krzysztof Dźwierzyński, nadleśniczy Nadleśnictwa Chełm.
Planowana składnica zajmie teren o powierzchni około 3 hektarów. Powstaną na niej pomieszczenia socjalne, laboratoria, garaże na sprzęt służący do obsługi oraz nowoczesna kotłownia opalana drewnem energetycznym. Lasy zmodernizują istniejącą na terenie Ośrodka bocznicę kolejowa. Oprócz drewna energetycznego (czyli takiego, które posiada obniżoną wartość techniczną i przemysłową), na składnicy zostanie wydzielony obszar do promocji budownictwa drewnianego, z zastosowaniem zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych technologii. Pilotażowo opracowane będą również technologie wykorzystania odpadów drewnopochodnych. Całość projektu zostanie sfinansowana ze środków Lasów Państwowych. Tego typu inwestycja to nie tylko jeden z elementów bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale również nowe miejsca pracy.
W samej składnicy znajdzie zatrudnienie od kilkunastu do kilkudziesięciu osób, a zapewne w przedsiębiorstwach prywatnych współpracujących z Lasami Państwowymi powstaną dodatkowe etaty. Bogumił Fura, fot. Mateusz Kliszcz, Nadleśnictwo Chełm