Bogatsi i bardziej hojni

Mamy aż 941 milionerów i zadeklarowaliśmy rekordowe blisko 34 miliony złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ponad 85% podatników rozliczyła się w formie elektronicznej, a ponad 45% z nich skorzystało z nowej usługi „Twój e-PIT”. Najwyższy zadeklarowany dochód wyniósł ponad 31 mln złotych, najwyższy podatek do zapłaty ponad 3,5 mln złotych, a najwyższy zwrot 2,7 mln złotych. Lubelska skarbówka podsumowała akcję PIT 2019.


Ilu podatników rozliczyło się z fiskusem?

Za rok 2019 podatnicy z województwa lubelskiego złożyli łącznie 885 546 zeznań podatkowych. Wzrostowa tendencja utrzymuje się już kolejny rok. W 2018 r. złożono 879 602 zeznań, w 2017 – 809 404, 2016 – 799 642, a w 2015 – 798 609. – Coraz bardziej popularne jest korzystanie przez podatników z możliwości elektronicznego złożenia zeznania. Za rok 2019 elektronicznie złożono 753 359, czyli ponad 85% wszystkich zeznań, kiedy rok wcześniej 683 202 – podkreśla Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Lubelscy podatnicy docenili również nową usługę „Twój e-PIT”, gdyż z tego sposobu rozliczenia skorzystało 340 473 podatników. Rozliczeń za rok 2018 w tej formie było o 50 tysięcy mniej (287 911).

W strukturze złożonych zeznań przeważa PIT-37, których zarejestrowano 695 697 (rok wcześniej było to 687 874), w dalszej kolejności są: PIT-36 – 95 632 (rok temu 99 923), który składają głównie przedsiębiorcy oraz osoby osiągające dochody zagraniczne. Natomiast podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, opodatkowaną tzw. podatkiem liniowym w wysokości 19%, złożyli 24 559 (rok wcześniej 21 886) PIT-36L.

Jak kształtowały się dochody oraz zobowiązania podatkowe?

Lubelscy podatnicy w zeznaniach za 2019 rok wykazali należny podatek w wysokości blisko 3,8 miliarda złotych (3 769 708 699,00 zł), tj. o ponad 250 milionów więcej niż rok wcześniej (3 503 748 627) zł. Do zapłaty za 2019 r. w zeznaniach rocznych wykazano kwotę ponad 340 milionów (340 412 796), minimalnie niższą niż w roku ubiegłym (341 801 995), a do zwrotu przeszło 650 milionów (650 739 045 zł), to ponad 61 milionów więcej niż rok wcześniej (588 344 274 zł). Zeznań z wykazaną nadpłatą podatku dochodowego złożono 608 523, co stanowi prawie 69% (68,72%) wszystkich zeznań złożonych do urzędów skarbowych województwa lubelskiego. Najwyższy zadeklarowany dochód wyniósł ponad 31 mln złotych i został wykazany w zeznaniu PIT-36L (31 453 507 zł). Najwyższa kwota do zapłaty wyniosła ponad 3,5 mln złotych (PIT-38), zaś najwyższy zwrot wykazano w kwocie ponad 2,7 mln złotych (PIT-36L).

Z jakich ulg korzystaliśmy najczęściej?

Podatnicy województwa lubelskiego najczęściej odliczali ulgę z tytułu wychowywania dzieci. W 2019 roku odliczono kwotę ponad 285 milionów złotych (285 546 237) w 201 085 zeznaniach, o pięć milionów więcej niż w 2018 roku. Kolejną ulgą cieszącą się popularnością jest ulga rehabilitacyjna, z której skorzystało 71 599 podatników odliczając od dochodu kwotę blisko 179 milionów złotych (178 765 610).

Rosnąca hojność

Tradycyjnie nasi podatnicy kolejny rok z rzędu pobili rekord w przekazywaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W 516 251 zeznaniach zadeklarowano odpis na rzecz OPP w kwocie prawie 34 mln złotych (33 923 651 zł). W ubiegłym roku wskazanie OPP zawierało 502 065 zeznań. Nasi podatnicy wówczas wsparli te organizacje kwotą przekraczającą 31,2 mln zł. Za 2017 rok była to kwota 27,1 mln, za 2016 ponad 23 mln, a za 2015 ponad 22 mln. Warto wspomnieć, iż najwyższa kwota zadeklarowana w zeznaniu za 2019 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła 34 453 zł.

Najbogatsi podatnicy

Z dochodami w drugim progu podatkowym, tj. powyżej 85 tys. złotych złożono 7649 (6852 – 2018 r.) zeznań PIT-36, co stanowi 8% (6,85% – 2018) zeznań PIT-36 i 21 326 ( 16760 – 2018 r.) PIT-37, co stanowi 3,07% (2,4% -2018 r.) tych zeznań. Dochody powyżej 1 miliona złotych wykazano w 941 zeznaniach (za rok 2018 – 817, natomiast za rok 2017 – 622). W tej grupie najwięcej osób, bo aż 875 podatników prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną 19% podatkiem liniowym składając PIT-36L. 19 milionerów rozliczyło się w zeznaniu PIT-36, 24 w PIT-37, 19 złożyło zeznanie PIT-38 i 4 milionerów złożyło PIT-39. Najwięcej milionerów (193) rozliczyło się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Lublinie, 100 w Drugim Urzędzie Skarbowym w Lublinie i 86 w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie. Ponadto w 204 zeznaniach PIT-28 wykazano przychody powyżej miliona złotych, gdzie rok temu takich zeznań było 175.

Więcej zarobiliśmy z najmu i sprzedaży akcji

Od kilku lat utrzymuje się też tendencja wzrostowa przychodów osiąganych z tytułu najmu. Za 2019 rok przychody/dochody z najmu i dzierżawy wykazano w 32 032 zeznaniach. W 2018 roku takich zeznań było ponad 29,8 tysiąca, a jeszcze rok wcześniej ponad 27,5 tysiąca. Za to w mniejszej liczbie zeznań niż rok wcześniej wykazano dochody ze zbycia kapitałów pieniężnych – za 2019 rok takich zeznań było 8371, a rok wcześniej 10 738. Mimo mniejszej ilości zeznań wzrósł dochód z tego tytułu.

W 3828 zeznaniach wykazano dochód w łącznej kwocie ponad 127,2 mln, rok temu wykazano dochody w 5097 zeznaniach, ale w łącznej kwocie niewiele przekraczającej 123 mln złotych. Natomiast podatek należny z tytułu zbycia kapitałów pieniężnych wyniósł blisko 23 mln i był zaledwie kilkadziesiąt tysięcy niższy niż przed rokiem. BS

Nowy rzecznik IAS

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie ma nowego rzecznika prasowego. Z początkiem sierpnia Martę Szpakowską, która przez ostatnie 16 latach pełniła tę funkcję i właśnie udała się na zasłużoną emeryturę, zastąpił Michał Deruś.