Ból głowy z alejami

Nadal nie został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę Al. Racławickich. Miasto ma 60 dni na podjęcie decyzji. Urzędnicy rozważają kilka możliwości.


Lubelski ratusz chce, aby Al. Racławickie zostały wyremontowane na całej długości, czyli od ronda Honorowych Krwiodawców (łącznie z nim) do skrzyżowania z ul. Lipową. W planach jest m.in. wymiana nawierzchni, wytyczenie ścieżek rowerowych i buspasów, przebudowa sieci kanalizacyjnej czy budowa świateł np. na wysokości skrzyżowania z ulicą Puławską. Roboty mają objąć również sąsiednie arterie, czyli ul. Poniatowskiego oraz Lipową.

Pierwszy przetarg został ogłoszony w lipcu ubiegłego roku. Został unieważniony, gdyż potencjalni wykonawcy życzyli sobie znacznie większych kwot, aniżeli było w stanie wydać miasto. Kolejny został ogłoszony w połowie października.

Ratusz zarezerwował kwotę 41,2 mln złotych, podczas gdy najtańsza oferta opiewa na 107 milionów złotych. Złożyło ją konsorcjum złożone z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Lubartowie i Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Lublinie. Pruszkowski Strabag zażyczył sobie 107,6 mln złotych, zaś warszawski Budimex – 122,5 mln. Urzędnicy znowu mają twardy orzech do zgryzienia.

Otwarcie ofert nastąpiło 26 listopada, ale postępowanie nadal nie zostało rozstrzygnięte. Dlaczego? – Wystąpiliśmy do oferentów z propozycją przedłużenia „okresu związania ofertą” o 60 dni i mamy akceptację dla takiego rozwiązania. Wspomniane 60 dni to zarazem maksymalny czas, jaki możemy sobie dać.

W tym czasie chcemy kontynuować negocjacje w zakresie zmiany wysokości dofinansowania (przebudowa Al. Racławickich ma zostać częściowo pokryta ze środków unijnych – przyp. aut.) bądź modyfikacji projektu, ale takiej, która nie naraża nas na ponowne pozyskiwanie dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji – tłumaczy Karol Kieliszek z biura prasowego ratusza.

Pieniądze na przebudowę Al. Racławickich mogłyby też zostać „przeniesione” z puli, która została przeznaczona na inną planowaną inwestycję. – To druga ewentualność. Chodzi o kwestie części projektu unijnego, które zawierają modernizację ul. Sowińskiego oraz niewielkiego fragmentu ul. Głębokiej.

Możliwa jest próba skierowania uzyskanego dofinansowania na zadanie, które jest w trakcie procedury przetargowej (czyli przebudowa Al. Racławickich – przyp. aut.) oraz poszukiwanie środków zewnętrznych na ul. Sowińskiego i Głęboką – dodaje K. Kieliszek. Grzegorz Rekiel