Brzmi skomplikowanie, ale skorzystamy wszyscy

Do tego, że dzięki funduszom europejskim zmienia się cała Polska nie trzeba już nikogo przekonywać. Tablice informujące o dofinansowaniu widzimy każdego dnia przy szkołach, ulicach, w przychodniach. Jest jednak wiele działań, które uzyskały wsparcie, a o których głośno nie mówi się zbyt często. To błąd, bo zmieniają one nasze życie każdego dnia.

Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych otrzymał ponad 4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w ramach Działania 1.1 – Regionalna Infrastruktura badawczo-rozwojowa na projekt „Modernizacja węzła przygotowania i formowania materiałów w doświadczalno-produkcyjnej instalacji otrzymywania katalizatorów i nośników ceramicznych”. Brzmi niezwykle skomplikowanie, zwłaszcza gdy dodamy jeszcze, że głównym celem projektu jest rozwój badań naukowych i intensyfikacja współpracy z przemysłem w zakresie katalizy stosowanej dzięki kompleksowemu unowocześnieniu instalacji badawczych Łukasiewicz – INS do otrzymywania katalizatorów i nośników ceramicznych.

Wszystko można jednak wytłumaczyć znacznie prościej. W Puławach wytwarzane są próbne partie katalizatorów, które mogą być wykorzystywane np. w ważnych gospodarczo procesach chemicznych przerobu surowców, także pochodzenia „bio”. Zastosowanie jest więc ogromne. Dzięki katalizatorom przekształcać można np. oleje roślinne i zwierzęce w bardziej wartościowe chemikalia. Można też głęboko oczyszczać surowce np. ze związków chloru i siarki. Te działania wpisują się w jedną z kluczowych specjalizacji regionu – niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym. Prowadzone prace badawcze, głównie w obszarze katalizatorów do redukcji emisji tlenków azotu, wpisują się w działania z zakresu ochrony środowiska. Mogą być one przyczynkiem do dalszego ograniczenia emisji toksycznych i cieplarnianych gazów, zarówno z małych jak i wielkich instalacji przemysłowych.

Nic dziwnego, że działaniami podejmowanymi z wykorzystaniem funduszy unijnych w puławskim instytucie interesuje się wiele instytucji i podmiotów. To zarówno przedsiębiorstwa sektora tzw. Wielkiej Syntezy Chemicznej (Grupa Azoty S.A.,PKN Orlen S.A., Grupa Lotos S.A.) jak i firmy chemiczne działające na mniejszą skalę np. zakłady tłuszczowe. Rozwija się też współpraca z uczelniami wyższymi z całego kraju. Połączenie potencjału aparaturowego Łukasiewicz – INS i specjalizacji w zakresie katalizy z potencjałem naukowym może zaowocować kolejnymi nowatorskimi rozwiązaniami katalizatorów przemysłowych, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności naszej gospodarki. Katalizatorami z Puław i  stworzonymi nad Wisłą rozwiązaniami technologicznymi zainteresowani są także partnerzy zagraniczni.

Aby taka działalność i współpraca były możliwe, tak ważna jest wykonywana z wykorzystaniem środków unijnych rozbudowa instalacji do badania procesów jednostkowych katalizatorów, sorbentów i nośników. Pozwala to na usprawnienie i na radykalną poprawę jakości prac technologicznych. Otwiera też nowe, niedostępne dotychczas obszary badań.

Otrzymywane wyniki będą bardziej wiarygodne dzięki precyzyjnemu opomiarowaniu i kontroli parametrów procesu technologicznego. Dzięki temu otworzy się również możliwość realizacji badań, które do tej pory ze względu na ograniczenia instalacji były nieosiągalne – mówią pracownicy Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych. Wyniki prac badawczych możliwych dzięki zakupowi nowej aparatury stworzą możliwość opracowania, sprawdzenia i wdrożenia nowych elementów procesu technologicznego, dając najwyższą jakość i lepszą efektywność ekonomiczną pilotażowej produkcji katalizatorów i ich aplikacji przemysłowej oraz stworzą szansę na opracowanie nowych ich typów o lepszych właściwościach użytkowych i wysokim prawdopodobieństwie wdrożenia w praktyce. Realizacja projektu pozwoli na skuteczniejsze i szybsze prowadzenie badań dla przemysłu zainteresowanego stosowaniem katalizatorów.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjnych, kompletnych i konkurencyjnych rozwiązań technologicznych. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia. Łukasiewicz – INS działa w grupach badawczych Zdrowie i Zrównoważona Gospodarka.

Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich firma i jej partnerzy we wszystkich tych dziedzinach odnoszą wiele sukcesów.

Lubelskie Fundusze Europejskie

Dowiedz się więcej na:
rpo.lubelskie.pl
FB LubelskieFunduszeEuropejskie

tekst zewnętrzny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here