Budżet powiatu – proinwestycyjny

W 2019 roku inwestycji w powiecie włodawskim będzie znacznie więcej niż w latach poprzednich. Jak zapewnia starosta, to jest konieczność, aby powiat dobrze się rozwijał. Rekordowo wysoki jest też budżet.

Budżet powiatu włodawskiego na 2019 r. określa dochód w wysokości 75 mln 221 tys. zł i wydatki w kwocie 74 mln 801 tys. zł. Zamiast deficytu będzie zatem 420 tys. zł nadwyżki budżetowej, w całości z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Tegoroczny budżet powiatu jest wyjątkowo proinwestycyjny. Tylko wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2019 roku wyniosą ponad 21,7 mln zł. Z ważniejszych działań warto wymienić: Scalenie gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk”, „Scalenie gruntów wsi Nowy Brus, części wsi Stary Brus, części wsi Laski Burskie w gminie Stary Brus”, „Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska, gmina Wola Uhruska” – 5.822.000 zł; Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1627L w m. Wytyczno – 680.454,04 zł;

„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie – Urszulin” – 4.004.164,07 zł; Projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – 704.077,28 zł; Projekt „Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu – 7.554.306 zł; „Modrzak na rynek pracy!” w ramach Programu ERASMUS+ Sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe – 335.736,60 zł; Projekt „Modernizacja i doposażenie infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim” – 1.626.672,02 zł;

Projekt „Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim” – 117.110 zł; Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim – 756.140, zł; Budowa chodnika w Zahajkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1623L – łączne nakłady finansowe 527.824,01 zł – środki gm. Wyryki 316.694,41 zł, udział powiatu 211.129,60 zł;

Budowa parkingu w Lubieniu w ciągu drogi powiatowej Nr 1707L – łączne nakłady finansowe 194.209,09 zł – środki gm. Wyryki 116.525,45 zł, udział powiatu 77.683,64 zł; Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L ul. Chełmska” (0,480 km) – środki powiatu – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – 30.750 zł; Budowa parkingu przy Przychodni Al. J. Piłsudskiego 66 – Starostwo Powiatowe we Włodaw – 60.000 zł;

Wykonanie odwodnienia i cokołu wokół budynku, izolacji pionowej części podpiwniczonej budynku przy Al. J. Piłsudskiego 66 – 30.000 zł; Zakup i montaż klimatyzacji II piętro (budynek administracyjno-biurowy Al. J. Piłsudskiego 24) – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 30.000;

Prace wykończeniowe w wybudowanej zewnętrznej ewakuacyjnej klatce schodowej dostosowującej budynek internatu do wymogów przepisów p.poż. – Internat ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie – 50.370 zł. Warto dodać, że na spłatę kredytów w 2019 r. przypadnie kwota 420 tys. zł, zaś w latach następnych 2020-2025 kwoty ponad 1,5 mln zł rocznie.

Dochody powiatu ogółem w latach – 2016 – 49 mln zł, 2017 – 55 mln zł, 2018 – 65 mln zł, 2019 – 75 mln zł, 2020 – 73 mln zł, 2021 – 61 mln zł, 202 – 62 mln zł, 2023 – 54 mln zł, 2024- 55 mln zł, 2025 – 55 mln zł. (pk)