Budżet powiatu uchwalony

Prawie 80 mln zł dochodu, z czego 1/4 to dofinansowanie na inwestycje – taki rekordowy budżet uchwalili radni podczas poniedziałkowej (30 grudnia) sesji Rady Powiatu we Włodawie.

Sesja rozpoczęła się od 40-minutowej dyskusji dotyczącej protokołu z poprzednich obrad. Zdaniem radnego Wiesława Holaczuka nie ujęto w nim tego, co radny miał na myśli. Z kolei zdaniem przewodniczącego rady i protokolantki protokół nie jest stenogramem i ma na celu jedynie oddawać sens przebiegu i dyskusji. Radny nie przekonał większości rady i ostatecznie protokół pozostał bez zmian.

W dyskusji nad budżetem konkrety ustępowały politycznym sporom. Radni opozycji z PiS (Mariusz Zańko i W. Holaczuk) wymieniali liczne argumenty, które – ich zdaniem – pokazują, że rok 2020 widziany przez pryzmat budżetu jest kolejnym rokiem „marnotrawienia milionów” i rozrzutności. Najpierw radny M. Zańko apelował o zmniejszenie wydatku na kupno nowego samochodu i przeznaczenie zaoszczędzonych pieniędzy na otwarcie tymczasowego przejścia Zbereże – Adamczuki oraz na sport (w domyśle piłkę nożną). W głosowaniu ten wniosek przepadł, bo starosta przekonał większość, iż kwota wyznaczona na kupno auta jest sumą maksymalną, która niemal na pewno będzie niższa i z tego tytułu będą oszczędności.

Z kolei w dyskusji nad projektem uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminu stypendium sportowego zauważono, iż wyklucza ona zawodników gier zespołowych, w tym piłki nożnej. Dlatego też zdjęto projekt tej uchwały.

Dyskusja toczyła się głównie na linii dwaj radni PiS (Holaczuk i Zańko) przeciwko staroście Andrzejowi Romańczukowi. Radni zarzucali staroście i koalicji rządzącej wzrost zatrudnienia w starostwie, zatrudnienie sąsiada lub kuzyna, zatrudnienie etatowego członka zarządu, marnotrawienie milionów, brak uczestnictwa starosty i wicestarosty w pracach komisji budżetowej, wzrost zadłużenia, brak polityki zaciskania pasa.

W odpowiedzi na te zarzuty starosta mówił o tym, że uwagi o wzroście etatów w starostwie o siedem w ciągu ostatnich pięciu lat są nieuzasadnione, bo zatrudnienie zwiększyło się o dwie osoby. A. Romańczuk zwrócił uwagę na inwestycje w budżecie rzędu 20 mln zł, na które środki w przeważającej mierze pochodzą ze środków unijnych lub zewnętrznych. Zdementował też informacje o kuzynie czy sąsiedzie, uznając tego rodzaju insynuacje za żenujące.

Na koniec radny W. Holaczuk zarzucił wnioskodawcy projektu dotyczącego rewitalizacji Włodawy błąd, bo niekwalifikowane wydatki sięgają ponad pół miliona zł oraz stwierdził, że nie ma chyba drugiego tak małego szpitala, gdzie jest aż dwóch wicedyrektorów. Oba te zarzuty wywołały konsternację i starosta szybko wyjaśnił, że te środki niekwalifikowane to podatek VAT i się dziwił, że tak doświadczony samorządowiec o tym nie wie. Co do dwóch wicedyrektorów włodawskiego szpitala wskazano szybko przykład szpitala w Parczewie, gdzie jest trzech zastępców.

Ostatecznie dziesięciu radnych było za przyjęciem budżetu, zaś pięciu wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny.

Na koniec radny M. Zańko zapytał o „białą niedzielę”, którą organizował włodawski szpital w Wisznicach. W odpowiedzi usłyszał, że szpital nie poniósł żadnych kosztów, a nawet zarobił na tym prawie 10 tys. zł. (pk)

Budżet powiatu włodawskiego 2020

Dochody: 77 mln 824 tys. zł. Wydatki: 76 mln 298 tys. zł. Dochody będą pochodziły głównie z dochodów jednostek organizacyjnych powiatu (31 mln zł), subwencji (30 mln zł), podatku PIT (6 mln zł), dotacji celowych (ponad 9 mln zł).

Z ważniejszych wydatków – diety radnych 170 tys. zł, wydatki na promocję (w tym wydatki reprezentacyjne) – prawie 70 tys. zł. Na sport – dotacje ponad 30 tys. zł.

Z ważniejszych inwestycji: scalenie gruntów wsi Bytyń i części innych w gm. Wola Uhruska (248 tys. zł), scalenia wsi Nowy Brus i Stary Brus (1 mln 180 tys. zł), projekt Aktywny Modrzak – Mobilny uczeń (420 tys. zł), projekt Razem dla rozwoju e-usług publicznych (łącznie z innymi powiatami) – 4 mln 545 tys. zł. Scalenie gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn-Kolonia (287 tys. zł), projekt e-Geodezja (1 mln 386 tys. zł), zagospodarowanie budynków publicznych na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury (1 mln 116 tys. zł), utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych (2 mln 778 tys. zł), przebudowa drogi powiatowej w Stulnie (55 tys. zł), budowa drogi Stare Załucze – Grabniak (3 mln 438 tys. zł), przebudowa drogi Dołhobrody – Zaświatycze (3 mln 42 tys. zł), przebudowa drogi w Korolówce (1 mln 142 tys. zł).