Burmistrz dostał na końcu

Najpierw podwyżki dostali urzędnicy, sołtysi i radni a na końcu burmistrz. W takiej kolejności dodatkowe wynagrodzenia przyznano w gminie Siedliszcze w związku z nowymi regulacjami płacowymi.

Od 1 listopada obowiązuje nowa ustawa o pracownikach samorządowych a wraz z nowymi przepisami radni gmin, miast i powiatów muszą uchwalać nowe wynagrodzenia dla wójtów, burmistrzów i starostów. W chełmskim jako pierwsi podwyżkami zajęli się radni powiatu. Przyznali niemal maksymalne wynagrodzenie staroście, który będzie zarabiał ponad 20 tys. zł brutto. A i sobie nie szczędzili. Szeregowy radny będzie dostawał 1300 zł, przewodniczący komisji – 1950 zł, wiceprzewodniczący rady powiatu – 2340, nieetatowy członek zarządu – 2600 zł, przewodniczący rady – 2970 zł miesięcznie. Po tych solidnych podwyżkach dla siebie władze powiatu zapowiedziały wzrost wynagrodzeń powiatowych urzędników.

W odwrotnej kolejności wynagrodzenia wzrosły w Urzędzie Miasta Siedliszcze. Tam najpierw uregulowano płace urzędników, dzięki czemu ich pensje wzrosły nawet o kilkaset złotych a potem podniesiono diety sołtysom i radnym.

Sołtysi otrzymują raz na pół roku 200 zł i dodatkowe 200 zł za tzw. sesje sołtysów, które odbywają się niezależnie od posiedzeń Rady Gminy średnio raz na kwartał. Do tej pory dostawali za sesje 100 zł.

O 100 zł wzrosły też diety radnych z Siedliszcza, którzy do tej pory za udział w sesji lub posiedzenie komisji dostawali po 200 zł.

Dopiero na ostatniej sesji, 18 listopada, rada zajęła się pensją burmistrza Hieronima Zonika. Radni ustalili pensję zasadniczą burmistrza na 9000 zł, tj. o 1250 niższą od najwyższego progu, jaki dopuszczają przepisy. Zgodnie z nimi przyznano mu do tego 3100 zł dodatku funkcyjnego oraz 30 proc. dodatku specjalnego (3630 zł). Dodatkowo burmistrzowi przysługuje 20-procentowy dodatek za staż pracy (1800 zł). Łącznie daje to kwotę 17 530 zł brutto. Po cichu mówi się, że radni gotowi byli przyznać H. Zonikowi maksymalną stawkę podwyżki pensji zasadniczej, ale ten miał się na to nie zgodzić. (bf)