Być jak Ignacy

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie bierze udział w projekcie edukacyjnym „Być jak Ignacy”. Uczniowie z klas 8., pod opieką nauczyciela chemii p. Agnieszki Knyś-Dzieciuch, cyklicznie przez cały rok szkolny wykonują różnorodne zadania związane z fizyką i chemią, pogłębiając swoją wiedzę w tym zakresie. Zaś do 22 maja wykonają najważniejsze zadanie konkursowe.

Ośmiu uczniów z klas 8 SP nr 52 w Lublinie uczestniczy w ogólnopolskim projekcie „Być jak Ignacy”, który organizowany jest w ramach VII edycji programu edukacyjnego dla szkół podstawowych. Jego organizatorem jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Głównym celem projektu jest popularyzacja nauki wśród dzieci i młodzieży. Programowi towarzyszy konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Aby wziąć w nim udział, należało zarejestrować koło naukowe i przeprowadzić zajęcia zgodnie z przesłanymi scenariuszami. Tak też czynią uczniowie lubelskiej podstawówki, oczywiście pod opieką swojego nauczyciela.

– W każdym miesiącu jest wyznaczony inny temat, nad którym pracują uczniowie. Dodatkowo na uczestników czekają różne zadania, za które przyznawane są punkty, np. przesłanie raportu z
zajęć, wykonanie gazetki szkolnej, umieszczenie informacji o programie na stronie internetowej szkoły – dodaje Agnieszka Knyś-Dzieciuch, nauczycielka z SP 52, opiekunka projektu.

Najwyżej punktowanym zadaniem jest praca konkursowa, którą uczniowie muszą wykonać do 22 maja 2023 r. Wyzwanie polega na przygotowaniu pracy dotyczącej jednego z ośmiu tematów omawianych w programie, a są to: cząstki elementarne i chemia w życiu codziennym; woda i wyporność; astronomia i układ słoneczny; kryptologia, szyfry i matematyka w życiu; siły wokół nas; komunikacja międzyludzka; o wzroku, świetle i złudzeniach optycznych; podstawy ekonomii.

Laureatami konkursu zostaną̨ koła naukowe, które otrzymają największą liczbę punktów, ale na ostateczny wynik składają się̨ punkty zdobyte za wszystkie wykonane zadania oraz punkty przyznane za pracę konkursową.

MG