Cena 2000 zł już nie kusi

Radni gminy Kamień obradowali w trybie nadzwyczajnym, aby podjąć stosowne uchwały i wypłacić dodatki węglowe nielicznym mieszkańcom. Przy okazji wójt Dariusz Stocki poinformował, że niewielu mieszkańców gminy zainteresowanych jest zakupem węgla w preferencyjnej cenie w drugim etapie tej akcji.

Niespełna dwa tygodnie po sesji „budżetowej” w gminie Kamień zwołano kolejną, tym razem w trybie nadzwyczajnym. Była niezbędna, aby radni uchwalili zmiany w budżecie, wprowadzając do niego przyznane przez urząd wojewódzki pieniądze, m.in. na wypłatę dodatków węglowych dla garstki mieszkańców.

Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień, przypomniał, że od 3 stycznia mieszkańcy mogą znowu składać wnioski na zakup węgla (z Bogdanki) po preferencyjnej cenie – 2 tys. zł w ramach tzw. „drugiego rozdania”. Przypomniał, że dotąd dystrybucja węgla w ramach tej ogólnopolskiej akcji realizowanej przez samorządy w gminie Kamień przebiegała „wzorowo”. Ale obecne zainteresowanie mieszkańców zakupem węgla po preferencyjnej cenie jest niewielkie w porównaniu z tym, które było w listopadzie i grudniu ub.r. (od 3 do 17 stycznia wnioski w tej sprawie złożyło tylko 68 mieszkańców gminy Kamień, podczas, gdy w „pierwszym rozdaniu” było ich 391).

– Mieszkańcy, którzy nabyli półtorej tony węgla w preferencyjnej cenie, przysługujące w listopadzie i grudniu, teraz mogą składać wniosek o zakup maksymalnie kolejnej półtorej tony – mówił wójt Stocki. – Jeśli ktoś w ogóle nie skorzystał dotąd z zakupu węgla w preferencyjnej cenie, to teraz może złożyć wniosek na „całość”, to jest na zakup trzech ton opału. Niewielkie jest zainteresowanie węglem w preferencyjnej cenie w tym „drugim rozdaniu” i dlatego, kto złoży wniosek, ten opał otrzyma. Węgiel z Bogdanki złożony jest na placu firmy pana Szumiło w Strupinie Małym, z którym podpisaliśmy umowę na dostarczanie węgla mieszkańcom.

Jeden z radnych zwrócił uwagę, że węgiel tanieje, a gdzieniegdzie tona kosztuje już tylko 1800 zł.

– Dlatego mieszkańcy podchodzą ostrożnie do składania wniosków o preferencyjny zakup węgla i robią to ci, którzy naprawdę teraz węgla potrzebują – wyjaśniał wójt Stocki. – Zima – póki co – też nie jest mroźna. Mieszkańcy dzwonią do gminy i pytają, kiedy najpóźniej mogą złożyć wnioski o zakup węgla, bo on tanieje, a na razie jeszcze mają czym palić w piecu albo, że kupią węgiel, ale dopiero w marcu mogą go odebrać, bo teraz komórki mają zapełnione. Nie wiemy, co się wydarzy i ile ten węgiel będzie kosztował w czerwcu, lipcu czy sierpniu. Być może i śląski węgiel będzie po tysiąc osiemset złotych lub mniej, a może sytuacja się powtórzy i w ogóle nie będzie dostępny. Tak czy inaczej, my wnioski przyjmujemy do końca stycznia, choć – jeśli w ciągu tygodnia nikt nie złoży kolejnych wniosków – zakończymy ich przyjmowanie.

Wójt Stocki przypomniał też, że mieszkańcy posiadający w swoich gospodarstwach szamba muszą mieć podpisaną umowę z firmą uprawnioną do wywozu nieczystości płynnych. Przypominać o tym obowiązku mają sołtysi, którzy pod koniec lutego będą roznosić nakazy podatkowe. Podczas sesji radni dowiedzieli się też, że gmina zawarła umowę z firmą z Rzeszowa na modernizację oświetlenia ulicznego. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy wszystkie lampy w gminie (jest ich 540) wymienione mają być na energooszczędne, tzw. ledowe. Inwestycja pochłonie 713 tys. zł, z czego 589 tys. zł to dotacja z RPO, a resztę gmina dołoży z własnego budżetu.

Według wójta Stockiego „w dobie kryzysu energetycznego ta inwestycja jest celowa”. W najbliższym czasie realizowane ma być też inne kosztowne przedsięwzięcie, a mianowicie przebudowa drogi gminnej relacji Józefin-Kolonia Kamień na 2,5 km odcinku od skrzyżowania „przy kapliczce” z drogą powiatową w Kolonii Kamień do końca tej miejscowości. Inwestycja obejmuje też budowę chodnika. W przetargu na to zadanie oferty złożyły 4 firmy, a najkorzystniejsza opiewała na nieco ponad 3 mln zł. Gmina Kamień otrzymała 1,8 mln zł dotacji z PROW na realizację tego przedsięwzięcia. (mo)