Chcą inwestować w OZE

(12 kwietnia) W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie miało miejsce spotkanie założycielskie Klastra Energii w Powiecie Włodawskim. Zaprezentowano jego założenia, tło prawne i gospodarcze, omówiono aktualne trendy w energetyce. Głównym inicjatorem pomysłu jest Krzysztof Szydłowski – prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych z Lublina.


– To jest naprawdę wielkie wyzwanie dla nas wszystkich, ale przede wszystkim wyjątkowa szansa. Odnawialne źródła energii mają przyszłość, dlatego warto ten klaster u nas tworzyć – mówił gospodarz, starosta Andrzej Romańczuk. W spotkaniu uczestniczyli nie tylko niemal wszyscy wójtowie gmin w powiecie włodawskim, ale i przedsiębiorcy zainteresowani tą tematyką. Na zakończenie obrad podpisali list intencyjny w sprawie powstania Klastra. Ma to dać powiatowi włodawskiemu energetyczną samowystarczalność w niedalekiej przyszłości.
Powiat włodawski z szybko rozwijającą się na tle kraju, bogatą i dogodnie rozlokowaną infrastrukturą energetyczną opartą o OZE oraz dogodną strukturą społeczno-gospodarczą idealnie spełnia kryteria ministerstwa. W bezpośrednim sąsiedztwie Włodawy funkcjonują już cztery instalacje produkujące energię ze źródeł odnawialnych. Są to trzy farmy fotowoltaiczne – każda o zainstalowanej mocy 1 MW – oraz jedna biogazowania o mocy zainstalowanej 1MW. Razem daje to 4 MW dostępnej mocy, a kolejnych kilkanaście MW jest w przygotowaniu (w związku ze startującymi konkursami dotacji i uruchomionym właśnie systemem aukcyjnym).
Członkami klastra mogą zostać wytwórcy energii: przedsiębiorcy, samorządy, a także konsumenci energii: samorządy i ich jednostki, przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe, gospodarstwa rolne i inni indywidualni i zbiorowi odbiorcy z terenu powiatu. Celem Klastra Energetycznego jest wytwarzanie, równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji i obrotu energią (z OZE i innych źródeł lub paliw) w ramach wspólnego systemu (szczególnie na obszarach dysfunkcyjnych energetycznie, oddalonych od jednostek wytwórczych), w taki sposób, aby system był maksymalnie samowystarczalny, zapewniał wysoką jakość energii i wymierne korzyści ekonomiczne członkom porozumienia. Inicjatorem Klastra jest Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych (SIS) – które zarządza kompleksem farm fotowoltaicznych o mocy 2 MW zlokalizowanym w Korolówce pod Włodawą. Współpraca Starostwa Powiatowego we Włodawie z SIS pozwala aktywnie uczestniczyć w procesie przygotowywania ram prawnych, organizacyjnych i finansowych funkcjonowania klastrów energii, a jednocześnie zwiększa szansę na profesjonalne przygotowanie naszej inicjatywy, a następnie skuteczne aplikowanie o środki na inwestycje w ramach Klastra. Wspólnym celem jest obecnie uzyskanie akredytacji Ministerstwa Energetyki i wpisanie Klastra na listę pilotażowych projektów, które otrzymają wysokie wsparcie finansowe. Po zakończeniu etapu formowania prawnych i organizacyjnych ram Klastra oraz lokowania Porozumienia na liście wspieranych projektów pilotażowych ME. (pk)