Chełm. 42 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W Chełmie odbyły się dziś, 13 grudnia, miejskie uroczystości upamiętniające wprowadzenie stanu wojennego w Polsce w latach 1981-1983.

Uroczystości rozpoczęła o godz. 9.00 msza św. w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego w bazylice pw. Narodzenia NMP w Chełmie, po której złożono kwiaty przy krzyżu na Górze Chełmskiej upamiętniającym ks. Jerzego Popiełuszkę.

Przed południem przedstawiciele chełmskiego samorządu, zakładów pracy, instytucji, NSZZ „Solidarność” i działacze byłej antykomunistycznej opozycji złożyli kwiaty pod tablicą umieszczoną na murze Zakładu Karnego w Chełmie, poświęconą 76. działaczom „Solidarności”  internowanym po 13 grudnia 1981 roku w chełmskim więzieniu.

W obchodach uczestniczyli m.in.: posłanka Anna Dąbrowska-Banaszek, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wiceprezydent Chełma, Dorota Cieślik.

Stan wojenny wprowadzono w Polsce 13 grudnia 1981 r. Uzasadniano go potrzebą przeciwdziałania chaosowi i anarchii, wywołanych postępowaniem radykalnych działaczy Solidarności. W intencji władz komunistycznych leżało zahamowanie wolnościowego zrywu Polaków i niedopuszczenie do demontażu systemu totalitarnego w Polsce. W nocy z 12 na 13 stycznia 1981 roku zatrzymano i internowano niemal wszystkich aktywnych działaczy Solidarności, która została zdelegalizowana. Na ulicę wyprowadzono wojsko, przerwano łączność telefoniczną, wprowadzono  zakaz przemieszczania się, cenzurę korespondencji, zmilitaryzowano najważniejsze zakłady pracy, wprowadzono godzinę milicyjną. Władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim.

Stan wojenny okupiony został ogromnymi kosztami społecznymi. Kilkadziesiąt osób zginęło w czasie pacyfikacji strajków (w tym 9. górników w kopalni Wujek) i manifestacji lub padło ofiarą „nieznanych sprawców” z bezpieki. W sumie zostało 10 tys. osób zostało internowanych, 12 tys. skazanych przez komunistyczne sądy, a ponad 200 tys. przez kolegia ds. wykroczeń. Ponad 2600 osób zostało zmuszonych do wyjazdu z kraju, najczęściej bez prawa powrotu. Wielu wyrzucono z pracy. źródło um.chelm.pl

News will be here