Chełm. Będzie dworzec jak z obrazka

Oferty firm na przebudowę dworca PKP Chełm Główny mieszczą się w możliwościach finansowych Kolei. W końcu jest szansa, że po latach inwestycja dojdzie do skutku.

Przebudowa dworca PKP Chełm Główny to jeden z projektów w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Planowana jest od prawie 4 lat. Przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych S.A. przez dłuższy czas informowali o kolejnych terminach ogłoszenia przetargu, a potem o korekcie harmonogramu inwestycji, wynikającej z konieczności przeprojektowania niektórych rozwiązań technicznych w zakresie instalacji ciepłowniczej. Jesienią ub.r. PKP S.A. ogłosiły przetarg na przebudowę dworca, ale unieważniły go z powodu zbyt wysokich ofert od firm. Najniższa opiewała na ponad 28,56 mln zł brutto, a Koleje zamierzały przeznaczyć na to zadanie nieco ponad 17,25 mln zł brutto. Na szczęście, zwiększono do 33,09 mln złotych brutto pulę pieniędzy na przedsięwzięcie w Chełmie i przetarg powtórzono. Termin składania ofert wydłużono (do 5 kwietnia) ze względu na konieczność wprowadzenia korekty w dokumentacji przetargowej. W końcu jednak nadeszła optymistyczna wiadomość – oferty od firm są w finansowym zasięgu Kolei.

– W postępowaniu na wybór wykonawcy prac budowlanych dla przebudowy dworca w Chełmie wpłynęło łącznie osiem ofert – informuje mówi Bartłomiej Sarna z PKP S.A. – Najniższą ofertę złożyła firma TEXOM sp. z o.o. z Krakowa, która zaproponowała realizację zadania za 25,99 mln zł brutto. Natomiast najwyższa złożona oferta opiewała na kwotę 33,65 mln zł brutto. Obecnie trwają prace komisji przetargowej, która sprawdza złożone oferty pod kątem formalnym i prawnym. Po zakończeniu prac komisji nastąpi rozstrzygnięcie przetargu. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania to 33,09 mln złotych brutto.

W ramach zadania wykonawca wybrany w przetargu będzie musiał wykonać dokumentację projektową dla instalacji ogrzewania budynków administracyjnych przylegających do budynku dworca kolejowego w Chełmie, a następnie wykonać nową instalacje ogrzewania dla tych budynków.

Jak dokładnie będzie wyglądał dworzec po przebudowie, co się w nim znajdzie czytaj w papierowym wydaniu „Nowego Tygodnia”. (mo, fot. PKP S.A.)

News will be here