Chełm. Jak zatrudnią nie zapłacą

Miasto przedłuży wprowadzone w 2021 roku zwolnienie od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy utworzą nowe miejsca pracy w Chełmie. Tyle, że dotąd żaden z nich z takiej ulgi nie skorzystał.

Podobne ulgi obowiązywały do końca 2023 r. na mocy uchwały podjętej przez Radę Miasta Chełm w 2021 r. Żaden z przedsiębiorców z takich zwolnień w tym czasie nie skorzystał. Urzędnicy informują jednak, że ostatnio pojawiły się pytania od ewentualnych inwestorów o tego typu ulgi, dlatego ratusz przygotował stosowny projekt uchwały, a chełmscy radni go przyjęli. Zgodnie z nim zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na następujący okres: 24 miesiące – w przypadku utworzenia co najmniej 1 nowego miejsca pracy przez mikroprzedsiębiorcę; 24 miesiące – w przypadku utworzenia co najmniej 3 nowych miejsc pracy przez małego przedsiębiorcę; 24 miesiące – w przypadku utworzenia co najmniej 8 nowych miejsc pracy przez średniego przedsiębiorcę; 24 miesiące – w przypadku utworzenia co najmniej 30 nowych miejsc pracy przez innego przedsiębiorcę.

– Podjęcie uchwały zmniejszającej obciążenia podatkowe od nieruchomości będzie stanowiło dodatkową zachętę do realizacji nowych inwestycji na terenie miasta Chełm i przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy – czytamy w uzasadnieniu do podjętej uchwały.

Na razie nie wiadomo, jakie skutki finansowe będzie miało przyjęcie tej uchwały, bo nie jest znana liczba podatników, którzy skorzystają ze zwolnień od podatków od nieruchomości. (mo)

News will be here