Chełm. Nowa galeria w martwym punkcie

Miasto jest w trakcie procedur planistycznych, które umożliwić mają powstanie galerii handlowej o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m kw. przy ul. Wojsławickiej. Początkowo planowano zakończyć procedury w 2022 r., ale nie udało i wygląda na to, że nieprędko to nastąpi.

Latem 2021 r. chełmscy radni po emocjonalnej wymianie zdań przegłosowali dwie uchwały, na mocy których ratusz przystąpił do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm, a także do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wojsławicka – Słoneczna. Obie uchwały uruchomiły procedury planistyczne, pozwalające wyznaczyć tereny dopuszczające lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw. Umożliwić ma to m.in. powstanie galerii handlowej w części budynku po byłych zakładach obuwia. Rozpoczęto procedury planistyczne. Początkowo urzędnicy planowali zakończyć te prace w 2022 r. W międzyczasie przyznawali jednak, że procedura uchwalania planu miejscowego ma skomplikowany charakter. Gdy o postępy w pracach planistycznych zapytał jeden z chełmskich radnych na komisji urzędnicy odpowiedzieli mu, że procedury są w trakcie realizacji, ale jeśli chodzi o planowanie przestrzenne najbardziej koncentrują się na tematach związanych z uchwaleniem miejscowych planów dla przyłączonych terenów gminy Chełm (przyłączone je w styczniu br.), a jeśli chodzi o Wojsławicką „chwilowo prace wstrzymano”. To było dokładnie rok temu. Zapytaliśmy w ratuszu, na jakim etapie obecnie są prace planistyczne. W odpowiedzi czytamy, że do tej pory podjęto następujące prace: „ogłoszono w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania ww. planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków; zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu”.

– Z uwagi na bieżącą realizację kilku innych zadań planistycznych oraz konieczność dostosowania dokumentów planistycznych miasta do wymagań znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na chwilę obecną niemożliwe jest określenie dokładnego terminu zakończenia prac planistycznych związanych z uchwaleniem wyżej wymienionego planu – informuje Gabinet Prezydenta Chełma. (mo)

 

News will be here