Chełm. Trzy firmy chcą dostarczyć autobusy wodorowe

Jednym z zaoferowanych autobusówjest NESOBus, który ma być produkowany w Świdniku

Trzech oferentów przystąpiło do miejskiego przetargu na dostawę 26 autobusów wodorowych, na które ratusz dostał 100,5 mln zł dotacji. Dobra wiadomość jest taka, że dwie oferty mieszczą się w kwocie, którą miasto przeznaczyło na ten cel.

Dwa lata temu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał miastu 100,5 mln zł na zakup 26 zeroemisyjnych, napędzanych wodorem autobusów, które mają wozić pasażerów Chełmskich Linii Autobusowych. W ratuszu bardzo długo trwały analizy i przygotowania procedury przetargowej na zakup autobusów wodorowych w ramach projektu pod nazwą „Zielony transport miejski w Chełmie”. Trzeba było konsultować się z fachowcami, bo tego rodzaju zakup to w Chełmie nowość. W końcu, we wrześniu br. magistrat ogłosił postępowanie na „dostawę 26 nowych autobusów wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych”. Zakup i dostawa obejmuje 26 fabrycznie nowych, niskopodłogowych, jednoczłonowych autobusów, przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Na sfinansowanie całego przedsięwzięcia ratusz przeznaczył 111 806 464 zł. Swoje oferty firmy składały do 20 listopada. Do przetargu przystąpiły trzy podmioty. Dwie oferty mieszczą się w kwocie, którą magistrat zaplanował na ten cel. Oferta spółki PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy z Konina opiewa na 96 995 340 zł, a konsorcjum firm – Lider: ARTHUR BUS z Wrocławia i Partner: Bus Motor LCC z Kijowa na 101 573 160 zł. Najdroższa jest oferta spółki Solaris Bus & Coach z Owińska, opiewająca na 126 631 781,64 zł. Przypomnijmy, że w lipcu ub.r. przedstawiciele „ARTHUR BUS” przyjechali do Chełma, aby na dawnym dworcu PKS zaprezentować samorządowcom „polski autobus wodorowy Arthur Bus H2 Zero”. Okazuje się też, że najniższa oferta złożona w przetargu należy do spółki PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy, której przedstawiciele przeszło rok temu zadeklarowali rozpoczęcie seryjnej produkcji polskiego autobusu wodorowego w Świdniku. Chodzi o tzw. NesoBusy (skrót od „Nie Emituje Spalin i Oczyszcza”).

Chełmski ratusz obecnie analizuje złożone oferty. Nawet, jeśli uda się szybko i sprawnie podpisać umowę na dostawę autobusów wodorowych nie oznacza to jeszcze, że chełmianie tak błyskawicznie do nich wsiądą. Z treści zamówienia wynika, że termin jego realizacji to „19 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie później niż do 30 października 2025 r.”.

Przypomnijmy, że zakup autobusów na wodór związany jest z innym przedsięwzięciem, na które miasto niedawno wyłoniło wykonawcę. Chodzi o opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stacji serwisowej przy ul. Okszowskiej 41 na potrzeby obsługi nowego taboru. Zajmie się tym biuro projektowe z Ciechanowa, a potem miasto ma aplikować o dotację na przebudowę stacji. Do obsługi autobusów wodorowych konieczne będzie dostosowanie istniejącej zajezdni autobusowej. Kompleksowa dokumentacja dotyczyć ma modernizacji hali warsztatowej, placu manewrowego, zajezdni autobusowej, rozbiórki budynku istniejącej myjni autobusowej oraz budynków warsztatowych i remontu ogrodzenia. (mo)

News will be here