Chełm. Woda i ścieki w górę

Od 1 grudnia w Chełmie obowiązują nowe, wyższe o ok. 20% stawki opłat za wodę i ścieki. Cena za metr sześcienny wody wzrosła o 83 gr, za metr sześcienny ścieków zapłacimy więcej o 1,22 zł.

Jakiś czas temu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie zwróciło się do „Wód Polskich” o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Chełma i zatwierdzenie nowych. „Wody Polskie” przychyliły się do tego wniosku.

– Poprzedni wniosek o zatwierdzenie taryfy za wodę i ścieki spółka składała w roku 2021 – mówi Jakub Oleszczuk, prezes MPGK. – Nastąpiła wtedy obniżka opłat. Niestety, od tego czasu istotne zmiany warunków ekonomicznych prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej działalności, wymusiły na przedsiębiorstwie wystąpienie o zmianę taryfy. Należy tutaj zauważyć, że na wysokość ponoszonych przez mieszkańców opłat za wodę i ścieki wpływają przede wszystkim czynniki niezależne od decyzji spółki, czyli drastycznie rosnące ceny energii, koszty pracy, poziom inflacji. Obecny wzrost kosztów stanowi istotne wyzwanie, które nie było możliwe do przewidzenia podczas składania wcześniejszego wniosku taryfowego. W stosunku do roku 2021 wzrost kosztów energii elektrycznej wynosi 180 proc., koszty materiałów i usług zewnętrznych wzrosły o 77 proc., a płaca minimalna z 2800 zł brutto do 3600 zł brutto.

  1. Oleszczuk zapewnia, że spółka od lat stara się chronić odbiorców przed nadmiernym wzrostem taryfy, a udaje się to w dzięki inwestycjom w budowę instalacji fotowoltaicznych oraz produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji.

– Tylko przez 10 miesięcy tego roku udało się w ten sposób zaoszczędzić ok. 2,4 mln zł, które w innym wypadku musiałyby być wliczone w wysokość taryfy. W najbliższych latach Spółka chce jeszcze mocniej wzmocnić potencjał wytwarzania własnej energii elektrycznej poprzez budowę instalacji 500 kW na ujęciu wody Bariera. Dzięki takim działaniom uda się ograniczyć negatywny wpływ podwyżek energii na odbiorcę końcowego tj. mieszkańca – mówi prezes MPGK.

Od grudnia chełmianie za metr sześcienny wody zapłacą 4,18 zł brutto (było 3,35 zł brutto). Stawka opłaty abonamentowej wyniesie 5,52 zł dla odbiorców rozliczających się co miesiąc przez e-fakturę i 12,03 zł przy tradycyjnej fakturze i rozliczaniu w systemie dwumiesięcznym.

Za metr sześcienny odebranych ścieków zapłacimy 7,33 zł brutto (było 6,11 zł brutto). Stawka opłaty abonamentowej za ścieki to od grudnia 9,05 zł brutto z tradycyjną fakturą i 8,54 zł z e-fakturą.

Zatwierdzona przez „Wody Polskie” taryfa jest progresywna, co oznacza, że co 12 miesięcy ulega pewnym korektom. Zgodnie z jej założeniami od grudnia przyszłego roku z m sześc. wody zapłacimy 4,20 zł, od grudnia 2025 – 4,26 zł; za m sześc. ścieków od grudnia 2024 – 7,41 zł, od grudnia 2025 – 7,67 zł. (w)

News will be here