Chopin fascynuje młodzież

Laureaci konkursu

W Trybunale Koronnym we wtorek 5 marca odbyła się uroczysta gala ogólnopolskiego konkursu „Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku”. To już 8. edycja cieszącego się popularnością w całej Polsce konkursu o życiu i twórczości patrona SP nr 16.


– Z roku na rok widzimy coraz większe zainteresowanie młodzieży postacią Fryderyka Chopina – podkreśla Ewa Barszcz, dyrektor SP nr 16 w Lublinie, szkoły, która jest głównym organizatorem konkursu. – Młodzi ludzie chętnie tworzą zwłaszcza prace multimedialne poświęcone jego twórczości i prace literackie, które były w tym roku na bardzo wysokim poziomie – dodaje pani dyrektor.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV– VIII szkół podstawowych oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych. Co roku zmierzyć się muszą z niełatwymi tematami. W tej edycji młodzi mieli do wyboru trzy kategorie konkursowe: oprócz przemówienia i pracy literackiej pt. „Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku” mogli przygotować pracę plastyczną inspirowaną pragnieniem wolności w muzyce Fryderyka Chopina czy pracę multimedialną pt. „Muzyka F. Chopina nadzieją dla Polaków podczas zaborów”. Prace napłynęły do Lublina z całej Polski.

Od czterech lat SP nr 16 współpracuje przy organizacji konkursu z Muzeum Lubelskim. Prezentacji najlepszych finałowych prac towarzyszył koncert pianistyczny utworów F. Chopina w wykonaniu Karola Garwolińskiego z Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Tegoroczna edycja odbyła się pod patronatem m.in. Dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie.

Emilia Kalwińska

Wyniki VIII edycji konkursu „Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku”:

Praca literacka (klasy IV– VI szkoły podstawowe). I miejsce – Julian Kowalski. II miejsce – Igor Zyga. III miejsce – Michał Mikołajewicz – wszyscy trzej uczniowie z SP nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie.

Praca literacka ( klasy VII– VIII oraz oddziały gimnazjalne). I miejsce – Julia Stankiewicz z SP nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. II miejsce – Jakub Zieliński z SP nr 16 w Lublinie. III miejsce – Karolina Wołodko z SP nr 16 w Lublinie.

Kategoria praca plastyczna ( klasy VII– VIII i gimnazja). I miejsce – Amelia Oszajca z SP nr 16 w Lublinie. II miejsce Kinga Hamaluk z SP nr 16 w Lublinie i Dominika Pataj z SP nr 43 im. I. J. Paderewskiego w Lublinie. III miejsce – Michał Kiszakiewicz z SP nr 340 w Warszawie.

Kategoria praca plastyczna (klasy IV– VI). Przyznano jedynie dwa wyróżnienia: Anna Ceglarska – SP nr 16 w Lublinie i Oliwia Łopata – SP im. K. Makuszyńskiego w Niedźwiedziu, gmina Ostrzeszów.

Kategoria praca multimedialna (klasy IV– VI). I miejsce – Olaf Klimek z SP nr 16 w Lublinie. II miejsce – Alicja Kuczyńska z SP nr 16 w Lublinie. III miejsce – Maciej Klimek z SP nr 16 w Lublinie.

Kategoria praca multimedialna (klasy VII– VIII oraz oddziały gimnazjalne). I miejsce – Łukasz Grzegorczyk oraz II miejsce Magda Kowalczyk – oboje z SP nr 386 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie. III miejsce – Hanna Marosek z SP nr 289 im. H. Sienkiewicza w Warszawie.