Chronią granicę od 30 lat

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej uczcili 30-lecie powstania Placówki SG w Zbereżu. Obchody rozpoczęła msza święta odprawiona w miejscowej kaplicy. Kolejnym punktem uroczystości był apel.

W uroczystości uczestniczył gen. bryg. SG Jacek Szcząchor – komendant Nadbużańskiego Oddziału SG oraz towarzysząca mu kadra kierownicza. Na miejscu byli również obecni przedstawiciele władz samorządowych, służby mundurowe oraz inni zaproszeni goście. Uroczysty apel był okazją do wręczenia medali, odznaczeń oraz aktów mianowania na kolejne stopnie służbowe. Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg.

SG Jacek Szcząchor pogratulował wszystkim wyróżnionym i przekazał im wyrazy uznania za dobrze pełnioną służbę: – Na sukcesy Placówki składają się mniejsze i większe osiągnięcia, ale najważniejsza jest codzienna, odpowiedzialna służba oraz ciężka praca całego zespołu. Gorąco dziękuję za Wasze zaangażowanie, życzę byście nigdy go nie utracili. Dziękuję za gotowość do poświęceń i sumienność. Wierzę, że dzięki tym cechom będziecie zapisywać nowe chlubne karty nie tylko w historii Placówki, ale także całego oddziału. Z okazji jubileuszu życzę Wam wszystkim, funkcjonariuszom i pracownikom Placówki, powodzenia w dalszej działalności, udanej realizacji wszelkich projektów, a także satysfakcji z wykonywanych obowiązków – mówił.

– Placówka Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlik Rückemanna w Zbereżu, została powołana rozkazem komendanta głównego Straży Granicznej z dnia 27 listopada 1992 r. – opowiada por. SG Dariusz Sienicki z NOSG w Chełmie. – Początkowo funkcjonowała jako Strażnica Straży Granicznej w Zbereżu. Nowa jednostka graniczna ochraniała wtedy odcinek granicy państwowej o łącznej długości ponad 55 km. Teren jej służbowej odpowiedzialności obejmował w całości gminę Wola Uhruska, jedną miejscowość gminy Włodawa oraz 2 miejscowości gminy Hańsk. Początkowo obsada liczyła 10 funkcjonariuszy służby stałej oraz 39 funkcjonariuszy służby kandydackiej.

Z upływem lat stan etatowy funkcjonariuszy sukcesywnie ulegał zwiększeniu. W 2005 roku rozpoczęto modernizację oraz rozbudowę do jej obecnej formy. Powstał nowy budynek administracyjny, budynki garażowo-techniczne, stacja paliw, lądowisko dla śmigłowców, wieża obserwacyjna, oczyszczalnia ścieków oraz kojce dla psów z torem przeszkód. Niewątpliwie ważnym wydarzeniem w życiu placówki, było nadanie jej, w dniu 1 października 2011r., imienia gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna.

To postać ściśle związana z tradycjami polskich formacji granicznych. Był on polskim dowódcą, który potrafił skutecznie przeciwstawić się agresorowi w 1939 roku. Podczas kampanii wrześniowej dowodził walkami żołnierzy KOP z Armią Czerwoną m.in. na odcinku dzisiejszej służbowej odpowiedzialności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Dziś w placówce SG w Zbereżu pełni służbę prawie 50 funkcjonariuszy, a sama jednostka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, wykorzystywany na co dzień do ochrony granicy państwowej.

Do jej głównych zadań należą przede wszystkim: ochrona „granicy zielonej”, prowadzenie kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców oraz ujawnianie przestępstw granicznych. Działalność placówki związana jest również z rozpoznaniem migracyjnym, prowadzeniem postępowań w sprawach o wykroczenia oraz współpraca z innymi służbami w zakresie zapewnienia ładu i porządku publicznego – opowiada Sienicki. (b, fot. NOSG)