Cieszyli się z planów

Budżetowa sesja rady gminy Wola Uhruska nie obfitowała ani w interpelacje, ani w gorące dyskusje. Skupiono się na założeniach inwestycyjnych i życzono sobie, by udało się zrealizować choć część z nich.

Na początku głos zabrał wójt Jan Łukasik, który opowiedział o tym, co udało się zrobić w mijającym roku. Interpelacje złożył Tadeusz Pawłowski, który pytał, czy gmina ma zamiar przystąpić do programu rozwoju selektywnego systemu zbierania odpadów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na jakim etapie jest tworzenie Klubu Seniora w Bytyniu.

Najważniejszym punktem obrad było oczywiście uchwalenie budżetu. W 2021 roku będzie on wynosił 21,5 mln złotych po stronie dochodów i 23,3 mln zł po stronie wydatków. Planów i założeń jest bardzo dużo i wiele z nich wybiega na kilka lat do przodu. Najważniejsze i najbardziej oczekiwane przez mieszkańców to m.in. budowa oczyszczalni w Stulnie i PSZOK-u w Woli Uhruskiej, montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych, remont budynku szkoły w Macoszynie Dużym, budowa strzelnicy sportowej, przebudowa stadionu w Woli Uhruskiej i remonty dróg. (bm)