Ciężka praca, ale i hojne dodatki

Policja rekrutuje nowych funkcjonariuszy, a rząd rozdaje ekstradodatki, by zatrzymać ludzi na dłużej w służbie. Ci, którzy wstrzymają się z przejściem na emeryturę, mogą liczyć nawet na 2500 zł plus.

142 osoby wstąpiły w ubiegłym roku w szeregi lubelskiego garnizonu policji. W tym roku komenda planuje kolejne przyjęcia (w lipcu, wrześniu, listopadzie i grudniu). Rekrutacja, z zachowaniem reżimu sanitarnego wobec zakażeń koronawirusem, ruszyła. Chętni powinni złożyć komplet dokumentów w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73. Szczegóły na stronie internetowej policji.

Praca do najlżejszych nie należy, ale ma swoje plusy. Stałe zatrudnienie, uprzywilejowana pozycja funkcjonariusza oraz pieniądze. Po protestach policjantów w 2018 roku rząd zgodził się na podwyżki w kolejnych latach. I tak obecnie zaszeregowani do pierwszej grupy, czyli kursanci przebywający na szkoleniu podstawowym, zarabiają średnio 2863,38 złotych netto miesięcznie. Na czas kursu mają zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie. Po ukończeniu szkolenia kursant trafia do II grupy zaszeregowania i już jako pełnoetatowy policjant zarabia średnio 3879,94 zł netto.

III grupa to referenci z 4250 zł „na rękę”, IV grupa – dzielnicowi i kontrolerzy ruchu z 4560,76 zł, V grupa – detektywi i asystenci zarabiający średnio 4750,32 zł, VI grupa – dyżurni oraz specjaliści ze średnim uposażeniem 5272 zł, VII grupa – policjanci na stanowiskach kierowniczych oraz wykonawczych wyższego szczebla (5444,57 zł), VIII grupa – zastępcy naczelników wydziałów (5759 zł), IX grupa – eksperci zarabiający średnio 6243 zł. Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) dostaje średnio 8286,04 zł.

Na tym nie koniec, bo uposażenie mundurowego składa się z wynagrodzenia zasadniczego (zgodnie z grupą zaszeregowania) oraz dodatków: stażowego, funkcyjnego / służbowego i dodatku za stopień. Poza tym policjant otrzymuje tzw. mundurówkę, nagrodę roczną (trzynastkę), świadczenia socjalne. Może też otrzymać dodatek do uposażenia uzasadniony szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby. Teraz dojdzie do tego jeszcze dodatek motywacyjny za nieprzechodzenie na emeryturę.

Rząd przyjął kilka dni temu projekt ustawy, który przewiduje dodatek motywacyjny dla policji, straży granicznej, służby więziennej, straży pożarnej i służby ochrony państwa. Jeśli po 25 latach funkcjonariusz zdecyduje się nadal pozostać w służbie, otrzyma ekstra 1500 zł brutto miesięcznie.

Po 28,5 latach służby – 2500 zł brutto miesięcznie. Jeśli zatem ktoś wstąpi w szeregi formacji, mając powiedzmy 24 lata, to jeszcze przed pięćdziesiątką jego pensja – i bez kierowniczego stanowiska – będzie naprawdę wysoka jak na polskie realia. Jak tłumaczy minister, chodzi o to, by funkcjonariusze nie przechodzili na emerytury zbyt młodo, czyli właśnie przed pięćdziesiątką.

Zgodnie z projektem ustawy funkcjonariuszowi będzie przysługiwać też zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone. Zmienione zostaną również zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

Za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy (za wiek, staż i trudne warunki służby) wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym stanowisku. – Projekt lada moment trafi do sejmu, będzie szybko procedowany i mam nadzieję, że nowe przepisy prawa wejdą w życie już w sierpniu br. – zapowiedział szef MSWiA.

Spośród wszystkich funkcjonariuszy zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie (304) zaledwie 9 proc. stanowią policjanci ze stażem 25 plus. (pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here