Coś wyburzą?

Mieszkańcy gminy Kamień chcą poznać przebieg drogi ekspresowej Piaski – Dorohusk. Zastanawiają się czy wyburzane będą zabudowania, a jeśli tak to, które.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przesłała do Urzędu Gminy Kamień tzw. plan sytuacyjny budowy drogi ekspresowej Piaski-Dorohusk z wyłączeniem obwodnicy Chełma. Dokumentację otrzymano z Biura Projektowego TPF z Warszawy opracowującego na zlecenie lubelskiego oddziału GDDKiA studium koncepcji programowej dla tej ważnej inwestycji drogowej.

Wiadomo, że ekspresówka będzie przebiegać na odcinku około 8 kilometrów przez Ignatów, Ignatów Kolonię, Rudolfin, Pławanice Kolonię, Majdan Pławanicki i Pławanice. Mieszkańcy gminy Kamień niepokoją się, bo niedawno zauważyli, że wykonywane są pomiary w terenie. Na niektórych działkach geodeci wbili nawet paliki, np. na polu uprawnym. Ludzie chcą poznać więcej szczegółów.

– Inwestorem jest lubelski oddział GDDKiA i do tam należy zwracać się z ewentualnymi pytaniami, ale gdy tylko będzie to możliwe zechcemy zorganizować spotkanie zainteresowanych mieszkańców z przedstawicielami inwestora – mówi Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień.

Budowa S-12 realizowana będzie w ramach tzw. specustawy. Właściciele nieruchomości potrzebnych pod jej budowę zostaną wywłaszczeni i otrzymają stosowne odszkodowania proporcjonalnie do zajętego gruntu. Ze wstępnych informacji wynika, że pod tę inwestycję w gminie Kamień wyburzone mogą być ewentualnie nieliczne zabudowania gospodarcze. (mo)