Czarujące malarstwo Michalaka

150 prac Antoniego Michalaka można od piątku, 19 stycznia, oglądać w salach wystawowych Muzeum Lubelskiego na Zamku.


Wystawa zatytułowana „Dla nieba i dla ziemi” daje pogląd na różnorodność tematyczną twórczości związanego z Lublinem artysty. Można też na jej przykładzie prześledzić wpływy dwóch innych znanych polskich mistrzów pędzla, którzy byli nauczycielami młodego Michalaka. Chodzi o Konrada Krzyżanowskiego, znanego z ekspresyjnych portretów – ten rys można później odkrywać u Michalaka, oraz o Tadeusza Pruszkowskiego, którego rozmach malarski, wyrazistość formy i jednoczesna dbałość o formę uwidoczniła się potem w wielkich religijnych kompozycjach, z których A. Michalak był znany. Obaj wymienieni artyści prowadzili swoje pracownie malarskie w ramach warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, w której Michalak studiował. Spod jego pędzla wychodziły obrazy z pewnym rysem patetyzmu, ale już podczas piątkowego wernisażu, można było się zorientować, że jego tzw. „malarskie notatki”, m.in. z podróży, zawierają groteskowe motywy i są dowodem poczucia humoru artysty. Na wystawie zobaczymy dwa zakupione przez Muzeum Lubelskie w 2017 r. prace artysty – „Św. Antoni przemawiający do ryb” z 1931 r. oraz „Ukrzyżowanie z Marią Magdaleną i św. Janem” z 1924 r.
Urodzony w 1902 r. A. Michalak (niektóre źródła podają 1899 r.) zmarł w Kazimierzu Dolnym w 1975 r. Drogę artystyczną wybrali także jego dwaj synowie. Jeden z nich, Tadeusz, jest także malarzem, a wystawa jego licznych prac rozpocznie się w tę sobotę, 27 stycznia, w Kazimierzu Dolnym.
Wystawa prac Antoniego Michalaka na Zamku potrwa do 2 kwietnia br.

Monika Skarżyńska