Część podatków w górę

Rada miasta Krasnystaw uchwaliła nowe stawki podatków od nieruchomości. Kilka z nich pozostało bez zmian, ale wzrośnie np. stawka płacona przez przedsiębiorców.

W piątek, 3 grudnia br., odbyła się kolejna sesja rady miasta Krasnystaw. Głosowano m.in. nad nowymi stawkami podatków od nieruchomości (dotychczas regulowała je uchwała przyjęta w listopadzie 2016 r., potwierdzająca stawki przyjęte jeszcze w 2012 r.).

– Utrzymanie wszystkich stawek na niezmienionym poziomie nie jest racjonalne z punktu widzenia subwencji wyrównawczej, którą tracimy w przypadku obniżania stawek obowiązujących na terenie miasta Krasnystaw, w stosunku do stawek określonych na szczeblu ministerialnym, tym bardziej, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r., w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wyniósł 103,9 procent (wzrost o 3,9 procent) – czytamy w uzasadnieniu uchwały, przygotowanej przez krasnostawskich urzędników. Mało tego, podkreślają oni, że na 2022 r. analogiczny wskaźnik wskazuje wzrost o kolejne 3,6 procent. – Skutkiem finansowym utrzymania w niezmienionej od 2012 r. wysokości stawek od podatku od nieruchomości na terenie Krasnegostawu, jest strata, która wynosi już ok. 2,7 mln zł – uzasadniają urzędnicy.

Uchwała przewiduje za to utrzymanie niższej stawki dla całodobowych świadczeń szpitalnych na poziomie 1,5 zł za 1 m kw. powierzchni budynku. Więcej natomiast zapłacą krasnostawscy przedsiębiorcy.

Ostatecznie przegłosowano następujące stawki od nieruchomości: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,89 zł za 1 m kw. (bez zmian), od gruntów pod wodami powierzchniowymi – 5,17 zł od ha (było 3,88 zł od ha), od pozostałych gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego – 0,3 zł za 1 m kw. (było 0,2 zł), od gruntów niezabudowanych – 3,4 zł za 1 m kw. (było 2,9 zł). Stawki podatków od budynków: mieszkalnych – 0,7 zł od 1 m kw. (było 0,5 zł), od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 21,50 zł od 1 m kw. (było 20,53 zł), od budynków związanych z prowadzeniem działalności bankowej – 22,66 od 1 m kw. (bez zmian), od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na powierzchni poniżej 400 m kw., od jednego budynku, w których utworzono nowe miejsca pracy – 18,48 zł od 1 m kw. (bez zmian), od budynków zajętych na prowadzenie obrotu materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m kw. (było 9,21 zł), od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 5,25 zł od 1 m kw. (było 4,61 zł), od pozostałych budynków – 5 zł (było 4 zł), od garaży – 7 zł (było 6 zł).

Za nowymi stawkami podatku od nieruchomości zagłosowało 8 radnych (Andrzej Smorga, Marek Wrzesiński, Marcin Worotyński, Lech Berezowski, Adam Swatek, Janusz Rzepka, Kamil Hukiewicz, Ewa Kwiecień), jeden był przeciw (Andrzej Jakubiec), a troje wstrzymało się od głosu (Marcin Wilkołazki, Agnieszka Pocińska-Bartnik, Grzegorz Brodzik). (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here