Czy powstanie Sawin-Zdrój?

Józef Szafranek, prowadzący Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Sawin-Med”, chce od gminy odkupić dwuhektarową działkę przy zalewie Niwa i postawić na niej sanatorium.

Na ostatniej sesji Rady Gminy Sawin jej przewodnicząca Iwona Wołoszkiewicz odczytała pismo, które w lutym do urzędu i do wszystkich radnych przesłał Józef Szafranek, lekarz prowadzący Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Sawin-Med”.

– Proszę o sprzedanie mi obszaru ziemi, ok. 2 ha przed wieżą telefoniczną, między parkingiem a wieżą, na której urządziłbym sanatoriom „Sawin-Zdrój” – wnioskuje w piśmie Szafranek. – Proponuję cenę 30 tys. zł za hektar, czyli razem 60 tys. zł. Kupiłem już od gminy nieużytki przy zalewie za 17 tys. zł za hektar – podkreślił doktor.

J. Szafranek wymienia korzyści dla mieszkańców i gminy Sawin, jakie według niego przyniosłaby planowana inwestycja. To ok. 30 nowych miejsc pracy, rehabilitacja, sport, rekreacja i korzyści dla zdrowia mieszkańców, a także wpływy dla gminy z podatku od nieruchomości i rozsławienie Sawina w całej Polsce, bo – co podkreśla doktor – w naszym kraju jest zaledwie nieco ponad 40 tego typu obiektów.

Lekarz zauważa w swoim piśmie, że zdaje sobie sprawę, że jego inicjatywa nie wywołuje entuzjazmu ani u wójta Dariusza Ćwira, ani u przewodniczącej Wołoszkiewicz, czego nie potrafi zrozumieć. Zapewnia jeszcze, że pokryłby wszelkie koszty pracy geodety i notarialne.

Odnosząc się do wystąpienia doktora Szafranka, przewodnicząca Iwona Wołoszkiewicz zakomunikowała radnym, że stanowisko rady w tej sprawie zostało wypracowane na posiedzeniu jednej z komisji i zostanie przekazane wnioskodawcy. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że rada nie chce rozpatrywać propozycji Szafranka w obecnej, kończącej się już kadencji. Tematem mają się zająć już nowe władze gminy wyłonione w kwietniowych wyborach samorządowych. (kg)

News will be here