Deficyt: 87 milionów

Znamy już projekt budżetu Chełma na 2023 rok. Dochody wyniosą 440 mln zł, a wydatki ponad 527 mln zł. Najwięcej miasto kosztować będzie utrzymanie sieci szkół, aż 114 mln zł. To ok. 18 mln zł więcej niż w roku bieżącym.

Spory deficyt

Urząd Miasta Chełm opublikował projekt uchwały budżetowej na 2023 r. Na razie nie wiadomo, kiedy radni będą nad nią głosować. Dochody miasta w przyszłym roku mają wynosić 440 mln zł i 117 tys. zł, a wydatki aż 527 mln zł i 358 tys. zł. – Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 87,2 mln zł – czytamy w projekcie.

Źródłem pokrycia deficytu mają być przychody pochodzące z: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (20,1 mln zł), wolnych środków (13,2 mln zł), a także sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych (53 mln zł).

Kosztowne szkoły

Najwięcej miasto wyda na utrzymanie sieci szkół – 114 mln zł. To spory wzrost w porównaniu do roku bieżącego, w którym oświata kosztuje urząd 96 mln zł. Utrzymanie administracji pochłonie 24,5 mln zł (w 2022 r. – 21,9 mln zł), a na transport i łączność miasto wyda 52,6 mln zł (w tym roku 19,5 mln zł). Co ciekawe nieco mniej Chełm kosztować będzie utrzymanie pomocy społecznej. W przyszłym roku na ten cel zaplanowano kwotę 8 mln 926 tys. zł. To o 46 tys. zł mniej niż w 2022 r.

Jakie inwestycje miasto planuje w 2023 r.?

Oto najważniejsze z nich: poprawa infrastruktury drogowej na os. Dyrekcji Górnej – 1 mln zł, przebudowa ulic: Piaskowej, Marii Curie-Skłodowskiej i Wojciecha Kossaka – 1,5 mln zł, remont ulic: Grunwaldzkiej, Ogrodniczej oraz Kilińskiego – 3 mln zł, przebudowa ulic Łącznej i Kraszewskiego – 1 mln zł, przebudowa ulic na Osiedlu Jordana – 2 mln zł, przebudowa ulic Wirskiego, Wieniawskiego i Karłowicza – 3 mln zł, podbudowa i przebudowa ul. Henryka Wiercieńskiego i ul. Bazylany – 7,3 mln zł. 100 tys. zł. Chełm chce wydać na wykonanie dwóch parkingów wielopoziomowych przy ul. Jedność oraz ul. Sybiraków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano też 3 mln zł na modernizację ul. Fabrycznej i Przemysłowej, czy 2 mln zł na długo oczekiwaną ul. Piwną. Również 2 mln zł ma kosztować opracowanie studium techniczno-ekonomicznego południowej obwodnicy miasta. 341 tys. zł miasto chce też przeznaczyć na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Ogrodowej i Metalowej. Sporo, bo aż 12,2 mln zł, ma kosztować zaprojektowanie i przebudowa ulic na osiedlu Zachód. 500 tys. zł władze miasta chcą z kolei wydać na budowę parkingów i modernizację ścieżki rowerowej w Chełmie.

W budżecie zaplanowano też pieniądze na budowę boisk przy: SP nr 8 (1,5 mln zł), SP nr 5 (1,9 mln zł), I LO (2 mln zł) oraz stadionu lekkoatletycznego przy II LO (9 mln zł).

Modernizacja oświetlenia na terenie miasta ma pochłonąć 5,1 mln zł. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wymianę istniejących, wyeksploatowanych opraw z sodowymi źródłami światła na energooszczędne w technologii LED wraz z nowoczesnym systemem sterowania oświetleniem ulicznym. Dzięki realizacji inwestycji ma nastąpić poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie Chełma. Planowana modernizacja oświetlenia obejmie około 55 ulic i placów.

15,5 mln zł zabezpieczono na przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia, 10 mln zł na kontynuację prac na Placu Łuczkowskiego, a 1,1 mln zł na dalszy remont Kaplicy Św. Mikołaja.

Projekt budżetu przewiduje też dokapitalizowanie spółki Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie kwotą 2,9 mln zł. 100 tys. zł ma kosztować opracowanie dokumentacji zagospodarowania Glinianek. Do tematu przyszłorocznego budżetu będziemy wracać. (kg)