Dla poszukujących pracy i staży

10 marca Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie organizuje Dzień Kariery.


W wydarzeniu wezmą udział pracodawcy z Polski i zagranicy. Swoją ofertę płatnych staży czy praktyk przedstawi m.in. francuska firma specjalizująca się w fizjoterapii. – Dzień Kariery adresowany jest przede wszystkim do studentów i absolwentów uczelni, ale także do wszystkich osób z Lublina poszukujących pracy i nowych możliwości – podkreśla prof. dr hab. Witold Kłaczewski, rektor WSSP.

Uczelnia planuje w tym dniu spotkania informacyjne i warsztaty wspierające w ubieganiu się o pracę, a także informujące, jak rozpocząć własną działalność w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości WSSP. Studenci będą mogli zapoznać się także z ofertą programu Erasmus +.

– Erasmus + jest bardzo popularny wśród studentów, daje możliwość wyjazdów na praktyki i staże zagraniczne. Z roku na rok korzysta z nich coraz większa liczba osób a uczelnia wykorzystuje wszystkie przyznane na ten program środki – tłumaczy Anna Szczepaniak, koordynatorka Dnia Kariery na WSSP. Uczelnia w ramach Dnia Kariery planuje także spotkanie pracodawców z władzami poszczególnych wydziałów i rozmowę na temat oczekiwań pracodawców wobec przyszłych kandydatów.

Celem takich spotkań jest jak najlepsze dostosowania programu nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy. Co istotne, w trakcie Dnia Kariery w WSSP kandydaci będą mieli możliwość bezpośrednio aplikować na interesujące ich stanowiska. – Kontakt z pracodawcą w warunkach zdecydowanie mniej stresujących niż podczas klasycznej rozmowy kwalifikacyjnej z pewnością wpłynie korzystniej na autoprezentację kandydatów – zauważa rektor uczelni.

Zerowy PIT

WSSP do 15 lutego czeka na oferty firm, które chciałyby dołączyć swoją ofertę podczas Dnia Kariery i dotrzeć do dużej liczby studentów. Od niedawna zatrudnienie młodych osób jest bardziej opłacalne. – Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26. roku życia. Sejm uchwalił zmiany przepisów wprowadzające tzw. zerowy PIT dla młodych.

Tym samym od 1 sierpnia 2019 r. obowiązują zmiany polegające na wprowadzeniu do art. 21 ust. 1 pkt 147 ustawy o PIT zwolnienia od podatku wskazującego, że wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł – przypomina prof. dr hab. Witold Kłaczewski, rektor WSSP.

Emilia Kalwińska