Dolina Czechówki ożyje

Zaniedbane dziś okolice rzeki Czechówki mają zmienić się nie do poznania

Zakończyło się wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu rzeki Czechówki. Od Ogrodu Botanicznego po wiadukty nad aleją Solidarności będzie dominować zieleń i przestrzeń do odpoczynku i spacerów. Ciekawe rozwiązania planistyczne pojawiają się też w górnym odcinku rzeki.


Opisując tereny zielone wzdłuż Czechówki, planiści chcą zapewnić miastu korzystne „przewietrzanie”. Co można odczytać z map? Na Sławinku, przy skrzyżowaniu al. Sikorskiego i al. Solidarności planiści przewidzieli duży zbiornik retencyjny. Z kolei po stronie Wieniawy pojawi się ścieżka dla pieszych i rowerzystów, aż do granicy obszaru opracowań, tj. wiaduktów nad al. Solidarności. Dziś jest to teren mocno zaniedbany i zaśmiecony.
Miasto podkreśla, że miejscowe plany obejmujące rejony rzek są bardzo ważne. – Są to tzw. plany ochronne, których celem jest adaptacja do zmian klimatu, zabezpieczenie jakości powietrza w mieście – informuje Małgorzata Żurkowska, główny urbanista miasta. – Głównym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zabezpieczenie funkcji przyrodniczych doliny Czechówki, ochrona stanu powietrza w mieście, a co za tym idzie, działanie na rzecz zdrowia publicznego i dla dobra ogółu mieszkańców – dodaje.
Ratusz zwraca szczególną uwagę na Ogród Botaniczny. – Plan miejscowy ma na celu zabezpieczenie przestrzeni pod przyszły rozwój tej funkcji. Nieprzemyślane i krótkowzroczne zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie ogrodu zniweczy tę możliwość na zawsze.
Na dolnym Sławinku, między alejami Solidarności i Sikorskiego, pojawia się duża niebieska plama. To przyszły zbiornik retencyjny. Ma nawiązywać do dawnego uzdrowiska „Sławinek”. Przyczynić się ma również do poprawy stanu środowiska.
Wyłożenie skończyło się przed tygodniem. Teraz miasto czeka na uwagi mieszkańców. Można je składać do 14 grudnia pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres planowanie@lublin.eu.
Szerokie widzi potencjał rzeki
Dodajmy, że sporym zainteresowaniem cieszy się zagospodarowanie górnego odcinka Czechówki wzdłuż ulicy Wądolnej, tj. od ulicy Głównej po mosty w ciągu alei Solidarności. Projekt budowy bulwaru w tym miejscu złożyli społecznicy z dzielnicy Szerokie w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Znamy szczegóły tej koncepcji.
– Jej ideą jest wykorzystanie potencjału, jaki daje niezagospodarowana, wręcz zapomniana dziś dolina rzeczna. Wdrożenie koncepcji da dzielnicom przyjazną przestrzeń do spacerów, odpoczynku, rekreacji. Nie trzeba będzie jeździć nad Zalew Zemborzycki, by odpocząć nad wodą – mówi Józef Kaźmierczak, przewodniczący rady dzielnicy Szerokie.
W rysunkach koncepcyjnych pojawia się ekoplac zabaw, strefa sportowa (ścianka wspinaczkowa, boisko do street workoutu), pielęgnowane łąki, drewniane kładki…
By ruszył pierwszy etap inwestycji – nadrzeczny bulwar – projekt najpierw musi przejść ocenę ratuszowej komisji przy ZBO. Wyniki będą znane około lutego. BACH