Doniośle i uroczyście

Obchody Narodowego Święta Niepodległości wiążą się z uroczystą odprawą w Służbie Więziennej, podczas której przyznawane są funkcjonariuszom awanse, wyróżnienia, odznaczenia. W tym roku we Włodawie uroczystości zostały zorganizowane na poziomie okręgowym.

– Gospodarzem wydarzenia był płk Cyprian Bas – dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Lublinie wraz z płk. Jackiem Sankowskim – dyrektorem Zakładu Karnego we Włodawie. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. św. Ludwika we Włodawie, która została uświetniona obecnością kompanii honorowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie. Przybyli: wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, przedstawiciele służb mundurowych, lokalnych urzędów oraz duchowieństwa. Obecni byli także dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie wraz z delegacjami awansowanych funkcjonariuszy – informuje por. Daniel Pręciuk z ZK we Włodawie.

– W przemówieniach podkreślono rolę patriotyzmu i okoliczności związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Wskazano również na bardzo ważną rolę Służby Więziennej w państwie oraz w lokalnym społeczeństwie.

W okręgu lubelskim z dniem 11 listopada 2022 roku awansowano na wyższe stopnie służbowe 333 funkcjonariuszy, w tym w korpusie oficerskim 53, w korpusie chorążych 43, w korpusie podoficerskim 180 funkcjonariuszy oraz w korpusie szeregowych 57 funkcjonariuszy.

Z Zakładu Karnego we Włodawie awansowano 6 funkcjonariuszy w korpusie oficerskim, 1 funkcjonariusza w korpusie chorążych, 11 funkcjonariuszy w korpusie podoficerskim i 5 funkcjonariuszy w korpusie szeregowych. Podczas uroczystości zostały odczytane listy skierowane do funkcjonariuszy lubelskiej Służby Więziennej od wiceministra sprawiedliwości dr. Marcina Romanowskiego, wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, starosty włodawskiego Andrzeja Romańczuka, burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego oraz wójta gminy Włodawa Dariusza Semeniuka.

Tematem przewodnim listów były podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej pełniących służbę w okręgu lubelskim oraz gratulacje dla osób awansowanych. Autorzy przekazu podkreślali, że formacja jest jedną z najważniejszych służb dla bezpieczeństwa państwa, dla praworządności i bezpieczeństwa Polaków. (b)

News will be here