Dotacje dla KGW, stowarzyszenia i klubu sportowego

Działające na terenie gminy Stary Brus organizacje pożytku publicznego mogą już formalnie rozpoczynać realizację zaplanowanych na 2024 rok zadań. Rozstrzygnięty został bowiem konkurs współfinansowany przez samorząd. Od razu podpisano też stosowne umowy.

Wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun podpisał takie dokumenty z przedstawicielkami czterech Kół Gospodyń Wiejskich, jednego stowarzyszenia oraz klubu sportowego. Na realizację kulturalnych i sportowych zadań publicznych w tym roku samorząd przeznaczył łącznie 23 tysiące złotych, czyli o 3 tysiące więcej niż w roku ubiegłym.

– Środki na zadania z zakresu kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji otrzymało pięć podmiotów – mówi Kołtun. – Po 4 tysiące 170 złotych trafiło do kół gospodyń w Holi, Dominiczynie, Starym Brusie i Mariance. KGW w Holi ma wykorzystać przyznaną kwotę na promocję dziedzictwa kulinarnego. KGW w Dominiczynie otrzymało wsparcie na udział w imprezach plenerowych popularyzujących kulturę w powiecie włodawskim.

KGW Brusowianki przeznaczy gminne pieniądze na upowszechnianie zasobów kultury regionu, a KGW Włodarze Marianki na realizację pomysłu pod nazwą „Kobiety przedsiębiorcze w Mariance”. Oprócz KGW w realizacji kulturalnych zadań publicznych weźmie udział Stowarzyszenie Kultury Poleskiej „Poleska Nuta”, które będzie mieć do dyspozycji 3 tysiące 340 złotych.

Cała pula środków na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przypadła Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Brus”, który ma przyznane 3 tysiące złotych na organizację gminnego dnia sportu, turnieju tenisa stołowego o puchar przewodniczącego rady gminy i turnieju siatkówki o puchar wójta gminy Stary Brus – wylicza Kołtun. (bm)

News will be here