Dotacje na wymianę kopciuchów. Chełmski ratusz prosi o wypełnienie ankiety

Chełmscy urzędnicy zachęcają chełmian i współnoty mieszkaniowe zainteresowane wymianą swoich starych pieców do wypełnienia ankiet w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Ilość tych ankiet będzie miała wpływ na wysokość dofinansowania, o które ubiegać będzie się miasto.

W komunikacie chełmskiego ratusza czytamy: „…Ankieta skierowana jest do osób fizycznych, w tym najemców, a także wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali) zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, służących do ogrzewania oraz poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Chełmie…”. Ankieta dotyczy wyłączenie tych budynków, w których źródłem ogrzewania jest nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe – niespełniające minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303 – 5. Ankieta ta nie stanowi żadnego zobowiązania, czy też deklaracji udziału w programie, a ma na celu zebranie informacji, które będą pomocne w pozyskaniu ewentualnego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Miastu zależy, aby jak najwięcej osób zainteresowanych dotacją na wymianę kopciuchów wypełniło ankietę, bo ich liczba będzie miała wpływ na kwotę dofinansowania, na jaką zostanie zawarta umowa pomiędzy ratuszem a WFOŚiGW.

Wypełnioną ankietę można złożyć na trzy sposoby: w Biurze Obsługi Interesanta UM Chełm, wysyłając ją drogą pocztową (na adres Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@umchelm.pl. Termin składania ankiet upływa 15 grudnia 2023 r. (opr. mo)

News will be here