Droga do stacji jeszcze daleka

Do stacji PKP Ponikwoda normalny dojazd powstanie najwcześniej za dwa, trzy lata, foto lublin.eu

Po ponad dwóch latach od uruchomienia przez PKP nowego przystanku kolejowego na Ponikwodzie miasto zabiera się za wybudowanie prowadzących do niego dróg i chodników. Ratusz właśnie wybrał wykonawcę dokumentacji projektowej dla tego zadania. Sama budowa ruszy jednak dopiero, gdy urzędnikom uda się zdobyć pieniądze z Unii Europejskiej.

– Posiadanie gotowej dokumentacji pozwoli w dalszej kolejności ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne na to zadanie. Planowana inwestycja jest kontynuacją prowadzonych już od wielu lat działań miasta zmierzających do stworzenia warunków dla funkcjonowania sprawnego systemu komunikacji publicznej na terenie Lublina. To również wyjście naprzeciw trendom rozwojowym komunikacji kolejowej w kontekście integracji jej z innymi rodzajami transportu. Zadanie wpisuje się również w działania na rzecz szeroko rozumianej mobilności – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

W rozstrzygniętym przetargu Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie wybrał na projektanta nowego układu komunikacyjnego w tym rejonie lubelską spółkę – Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego. Zlecenie będzie jednak dużo droższe niż planowało miasto. Lubelskie BPBK wyceniło bowiem swoje usługi na ponad 506 tys. zł, a urzędnicy szacowali wartość tych prac na zaledwie ok. 300 tys. zł.

Pełna dokumentacja umożliwiająca ubieganie się o pozwolenie na budowę ma być gotowa do kwietnia przyszłego roku, a sama budowa ruszyć w 2005 roku, pod warunkiem, że uda się pozyskać unijne dofinansowanie.

Opracowana dokumentacja projektowa ma uwzględnić budowę odcinka ul. Trześniowskiej od skrzyżowania z planowanym przedłużeniem ul. Węglarza do skrzyżowania z ul. Palmową (o długości ok. 300 m i szerokości jezdni 6 m) oraz budowę ulicy wzdłuż torów kolejowych, od skrzyżowania z ul. Palmową do wysokości przystanku PKP Lublin Ponikwoda (o długości ok. 470 m i szerokości jezdni 6 m). Dodatkowo projekt swoim zakresem uwzględni budowę węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz z budynkiem socjalno-technicznym dla kierowców komunikacji zbiorowej, punktem ładowania autobusów elektrycznych oraz monitoringiem wizyjnym. Inwestycja zakłada również budowę parkingu dla samochodów osobowych.

Marek Kościuk

News will be here