Drogi z rządowym wparciem

(3 września) Właśnie ukazała się Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – drogi gminne i powiatowe (nabór kwiecień 2019). Miliony złotych z rządowych dotacji trafią do powiatu włodawskiego i naszych gmin na remonty dróg. Samorządy pokrywają połowę kosztów inwestycji, a drugą połowę ponosi rząd.

Wszystkie remonty dróg mają być wykonane do połowy przyszłego roku, z wyjątkiem krótkiego odcinka ul. Rynek we Włodawie, który ma być oddany w listopadzie br.
Rzuca się w oczy tak duża liczba remontów w gminie Urszulin, że inne samorządy mogą czuć się pokrzywdzone. Tłumaczy to starosta Andrzej Romańczuk: – Po pierwsze w gminie Urszulin znajduje się najwięcej dróg powiatowych, kilometrażowo jest to ponad dziesięć razy tyle, co we Włodawie.

Po drugie w tej gminie nie było żadnej kompleksowej inwestycji przy drogach powiatowych od powstania powiatów, to jest od 1999 roku, a zatem zaniedbania są olbrzymie. Po trzecie, ze względu na obszar turystyczny, włączenia do drogi krajowej i liczną zabudowę mieszkalną i gospodarczą są to drogi wysoko punktowane w konkursach. Jednak, kto się przyjrzy mapie inwestycji, to zwróci uwagę, że są one rozrzucone po całym powiecie.

Przecież w zeszłym roku wybudowaliśmy cztery kilometry drogi z Wołczyn do Sobiboru. Ma ona ogromne znaczenie dla dostępności dla turystów Byłego Obozu Zagłady Hitlerowskiej w Sobiborze. Wymienić trzeba też inwestycje w Uhrusku i Hannie. Przebudowana została także droga w Kulczynie, jesteśmy już niemal pewni dofinansowania na przebudowę drogi w Stulnie, a w tegorocznym konkursie z Funduszu Dróg Samorządowych przygotowaliśmy wnioski na przebudowę dróg w Holeszowie i ul. Długiej we Włodawie.

Budujemy też dużo dróg gminnych w ramach programu scaleń gruntów. W tym i przyszłym roku wybudujemy osiem kilometrów dróg w Kulczynie, a w kolejnych latach – w Bytyniu, Woli Uhruskiej, Starym i Nowym Brusie oraz Laskach Bruskich.

Lista remontów dróg w powiecie włodawskim: Przebudowa drogi powiatowej Urszulin Hańsk – odcinek Ujazdów – Hańsk 2 km, dofinansowanie 1,6 mln zł; budowa drogi gminnej w m. Żuków – 1 km, dofinansowanie 460 tys. zł; budowa i przebudowa drogi powiatowej Stare Załucze – Grabniak 2,1 km, dofinansowanie 2 mln zł; przebudowa drogi gminnej numer w miejscowości m Dołhobrody, gm. Hanna 0,5 km, 167 tys. zł; budowa drogi gminnej w Woli Uhruskiej od drogi wojewódzkiej nr 819 do drogi powiatowej nr 1732L – Budowa drogi gminnej „Rampa” – 0,89 km, dofinansowanie 1 mln zł; przebudowa drogi gminnej w miejscowości Holeszów PGR, gmina Hanna – 0,6 km, dof 232 tys. zł; przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębowiec – 1 km, dofinansowanie 589 tys. km; przebudowa drogi gminnej – ul. Rynek, wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodawie – 0,23 km, 1 mln zł.
Na liście rezerwowej znalazły się: przebudowa drogi powiatowej Dołhobrody – Zaswiatycze – 2,8 km, dofinansowanie 1,5 mln zł; przebudowa drogi powiatowej w Korolówce – 1,2 km dofinansowanie 580 tys. zł i przebudowa drogi gminnej Hanna – Osieńczuki – 1 km, dofinansowanie 685 tys. zł. (pk)