Dużo dobrego jeśli chodzi o drogi

Mimo pandemii rok 2020 gmina Włodawa zaliczy do jednych z najbardziej owocnych pod względem inwestycji drogowych. Bezsprzecznie największym i najbardziej wyczekiwanym przez mieszkańców zadaniem był gruntowny remont tzw. betonówki z Korolówki do Włodawy. Oprócz tego udało się zakończyć kilka mniejszych inwestycji.

Rok 2020 na terenie gminy Włodawa przebiegał pod znakiem inwestycji, które mają olbrzymi wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i poprawę jakości ich życia. – W kończącym się roku wraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich wykonano rozbudowę drogi nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa, ważny dla mieszkańców Korolówki remont 1280 metrów drogi powiatowej w tej miejscowości zrealizowany przez powiat włodawski – wylicza sekretarz Marta Wawryszuk.

– Oprócz wspólnych inwestycji z samorządem Województwa Lubelskiego i powiatu włodawskiego, prowadziliśmy samodzielne inwestycje drogowe. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków własnych gminy wykonano rozbudowę ul. Kolejowej w Orchówku, na odcinku ponad pół kilometra wraz z budową chodników. Trwają również prace budowlane na drodze gminnej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Krokodyl w Okunince.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana droga gminna na niemal kilometrowym odcinku oraz chodnik dla pieszych. Zakończono już budowę ciągów pieszo-jezdnych na osiedlu Słonecznym w Susznie. Zakres prac obejmował budowę ul. Rumiankowej na odcinku 170 metrów (od ul. Gościniec do skrzyżowania z ul. Sezamową), budowę ul. Sezamowej – 436 metrów, budowę ul. Tymiankowej – 365 metrów. Inwestycja ta została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wylicza pani sekretarz.

– Bardzo ważną inwestycją dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów było wybudowanie chodnika w Sobiborze. Dzięki dobrej współpracy z Województwem Lubelskim wybudowano długo oczekiwany chodnik i zatoki autobusowe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 816 o długości niemal 550 metrów wraz z oświetleniem ulicznym. Gmina Włodawa wsparła Województwo Lubelskie pomocą finansową na realizację tego zadania.

17 grudnia dokonano odbioru pierwszej części tego zadania prowadzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Złożyliśmy także wnioski w naborze na 2021 rok na wykonanie kolejnego odcinka chodnika wraz z oświetleniem w tej miejscowości, licząc na dokończenie rozpoczętej inwestycji na brakującym – ważnym, bo przy blokach mieszkalnych – odcinku. Mimo niezwykle trudnego czasu związanego z szerzeniem się pandemii COVID-19, udało się nam zrealizować inwestycje ważne pod względem społecznym i infrastrukturalnym. Pozostaje nam tego samego życzyć sobie i mieszkańcom w roku 2021 – kończy Wawryszuk. (bm)