Dyrektor Kozioł zdegradowany

Waldemar Kozioł w poniedziałek 17 grudnia br. przestał pełnić funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Przyjął propozycję pracy na innym stanowisku – kierownika zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej.

Powodu odwołania Waldemara Kozioła ze stanowiska dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ani prezydent Jakub Banaszek, ani jego zastępca Artur Juszczak nie podali. Banaszek stwierdził jedynie, że obaj wiceprezydenci mają swobodną możliwość doboru pracowników, jeśli nie darzą zaufaniem tych osób, z którymi przyszło im współpracować. –

Przychylam się do wniosków o zmiany na kierowniczych stanowiskach, ponieważ bierzemy pełną odpowiedzialność za to, jak dany dział będzie w mieście funkcjonował – mówi prezydent.

Waldemar Kozioł stanowisko dyrektora MOPR stracił w poniedziałek, 17 grudnia br. Z pracy nie został jednak zwolniony, bo jest w wieku ochronnym, do uzyskania praw emerytalnych pozostały mu niespełna dwa lata. W. Koziołowi zaproponowano funkcję kierownika zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej. Ofertę przyjął.

Odwołany ze stanowiska Waldemar Kozioł był zastępcą dyrektora MOPR, gdy jednostką kierował obecny wiceprezydent Artur Juszczak. Ten ostatni stracił stanowisko po niespodziewanej kontroli urzędników wojewody, którzy orzekli, że Juszczak startując do konkursu na dyrektora, nie miał wymaganego doświadczenia w pomocy społecznej.

Nowego dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie wyłoni konkurs. Do tego czasu pełniącą obowiązki dyrektora placówki będzie dotychczasowa wicedyrektor, Urszula Gralewicz. s