Dzieci i zabytków wyziębić nie można

Dyrektorzy Chełmskiego Domu Kultury, a także Muzeum Ziemi Chełmskiej zapewniają, że robią, co mogą, aby zaoszczędzić na zużyciu energii cieplnej tak, jak im zalecono. Dyrektorka muzeum zapowiada jednak, że zejście poniżej 19 stopni Celsjusza nie wchodzi w rachubę, bo zaszkodziłoby to zabytkom. Z kolei dyrektor ChDK wyklucza zbyt niską temperaturę w salach, gdzie dzieci mają zajęcia.

Dyrektorzy: Chełmskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Ziemi Chełmskiej oraz Chełmskiego Domu Kultury pokazali radnym na komisji rady miasta informacje dotyczące wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze br. instytucji, którymi zarządzają. Radny Stanisław Mościcki chciał wiedzieć, w jaki sposób w placówkach tych wdrażane są plany oszczędnościowe, przypominając, że w związku z kryzysem energetycznym rząd nakazał samorządom oraz ich jednostkom oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej.

– Mamy nowe wymienniki ciepła, a to generuje mniejsze koszty – stwierdziła Natalia Jędruszczak, dyrektor Muzeum Ziemi Chełmskiej. – Wszędzie są też założone żarówki energooszczędne. Temperatury nie jesteśmy w stanie zmniejszyć, bo jest już na absolutnym minimum. Czynnik ludzki, to czynnik ludzki, ale chodzi o znajdujące się w muzeum obiekty, które mamy pod opieką. Czasami koszty konserwacji pewnych eksponatów są dużo wyższe niż koszty ich zabezpieczenia, dlatego my w muzeum do temperatury mniejszej niż 19 stopni zejść nie możemy. Ale tam, gdzie nie ma obiektów termostaty są na minimum: tylko na tyle, aby zabezpieczyć podstawowe ogrzanie budynków. Temperatury i krzywe grzewcze są sprawdzane i odpowiednio niwelowane.

W podobnym tonie wypowiadał się Bartłomiej Kazimierczak, dyrektor Chełmskiego Domu Kultury.

– Przygotowujemy się do niełatwego okresu związanego z podwyższaniem cen energii elektrycznej oraz cieplnej i robimy, co możemy – stwierdził dyrektor B. Kazimierczak. – Mamy plan oszczędności. Prowadząc różnego rodzaju zajęcia dla dzieci też nie możemy sobie pozwolić na to, aby temperatura w salach była zbyt niska. (mo)