Dzień Patrona w Piątce

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie świętowano Dzień Patrona.

Uroczystość zgromadziła społeczność szkolną oraz liczne grono zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in.: burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz, przewodniczący rady miasta Janusz Rzepka, radni: Monika Podolak, Grzegorz Brodzik, Stanisław Dębski i Tadeusz Kiciński, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich: Teresa Zięcina, Krystyna Owczarz i Henryk Zięba, a także ks. Henryk Kapica, dyrektorzy szkół i przedszkoli, absolwenci SP nr 5 i rodzice. Święto patrona rozpoczęła msza odprawiona w kościele p.w. Św. Franciszka Ksawerego. Oprawę muzyczną przygotowali uczniowie pod kierunkiem Małgorzaty Dzik. Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie SP nr 5. Pamięć patrona, czyli Orląt Lwowskich, zgromadzeni uczcili minutą ciszy, a delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy urnie z prochami młodego obrońcy Lwowa Janka Kukawskiego. Dyrektor Justyna Haładyj przypomniała historię Orląt oraz przybliżyła postać dr Ireny Czerneckiej – jednej z wielu zapomnianych bohaterek walk o Lwów, która spoczywa na krasnostawskim cmentarzu. Część artystyczną przygotowały Elżbieta Wrzyszcz i Małgorzata Dzik. W tradycję obchodów Dnia Patrona w Piątce wpisują się również coroczne listopadowe wyjazdy delegacji szkoły na Nekropolie Lwowskie.  (k)