E-zdrowie w COZL

Trzy miesiące zajęły procedury, ale w końcu się udało – podpisana została umowa między Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej a ASSECO na dostarczenie nowych modułów systemu Asseco Medical Management Solutions, pozwalających placówce na obsługę elektronicznej dokumentacji medycznej, a pacjentom szpitala dających dostęp do pakietu e-Usług.


Realizacja wartego 3,3 mln zł projektu „Informatyzacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w celu wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług E-zdrowia” możliwa jest dzięki uzyskaniu, decyzją jeszcze poprzednich władz samorządowych, kwoty 2,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Nowe rozwiązania mają przede wszystkim usprawnić komunikację z pacjentami, którzy zyskają dostęp do elektronicznej rejestracji, a także będą mogli wypełnić ankietę online przed wizytą u lekarza.

Całość usług zostanie zarejestrowana na Medycznym Portalu Informacyjnym. – System pozwoli na oszczędność czasu personelu medycznego, lekarzy oraz pracowników administracyjnych, a także samych pacjentów oraz kontrahentów COZL. Przyczyni się również do ograniczenia ilości zużywanych materiałów biurowych dzięki realizacji znacznej części procedur w formie elektronicznej – podkreśla Daniel Pastusiak, zastępca dyrektora handlowego ASSECO Poland.

– Nowe rozwiązania Asseco to dużo korzyści przede wszystkim dla pacjentów, ale też dla całej naszej jednostki medycznej. Nie tylko będziemy odpowiednio przygotowani, aby spełnić obowiązek prawny, ale także usprawnimy procesy związane z obiegiem i wymianą tradycyjnej dokumentacji papierowej z innymi placówkami, poprzez jej digitalizację oraz wprowadzanie do repozytorium EDM – zaznacza z kolei dr Jerzy Kuliński, dyrektor Centrum

Dodatkowo w COZL zostanie uruchomiony system, który zapewni połączenie ze Szpitalnym Systemem Informacyjnym (HIS) z poziomu urządzeń mobilnych poprzez dedykowaną do tego celu aplikację. Asseco będzie także odpowiedzialne za aktualizację oraz integrację użytkowanych przez placówkę specjalistycznych aplikacji medycznych (Pracownia Cytostatyków) i administracyjnych (Ewidencja Aparatury Medycznej) z systemami administracyjnym ERP, InfoMedica. Zakończenie wdrożenia zostało zaplanowane w pierwszym kwartale 2019 roku. TAK