Ekspresówka coraz bliżej

Dwanaście firm zgłosiło chęć budowy drogi ekspresowej S12 z Chełma do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku. Pierwotne plany przebiegu trasy musiano zmienić, bo w rejonie planowanego węzła Dorohucza odkryto pod ziemią odpady przemysłowe, które nie były zinwentaryzowane.

W ubiegłym tygodniu lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, otworzył oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S12 od Chełma do Dorohuska. Odcinek będzie liczył ok. 23 km. Do przetargu stanęło 12 firm, dziesięć zmieściło się w budżecie na ten cel, który wynosi ok. 1,3 mld zł. Złożone oferty będą teraz oceniane pod względem trzech kryteriów: ceny (60 procent), przedłużenia o 5 lat okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20 procent) oraz przedłużenia o 5 lat okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz ich z wyposażeniem (20 procent). Jak informuje Dyrekcja wszyscy oferenci zadeklarowali przedłużenie okresów gwarancji jakości w obu kryteriach. Wyłonienie najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę trasy planowane jest w przyszłym roku.

Początek S 12 zaplanowano w miejscowości Srebrzyszcze, gdzie „ekspresówka” przetnie istniejącą drogę krajową nr 12. Dalej trasa S12 przebiegać będzie po południowej stronie DK12. Ominie m.in. rezerwat przyrody Roskosz oraz miejscowość Pławanice. Za Teosinem, gdzie planowana jest budowa miejsc obsługi podróżnych, przekroczy linię kolejową nr 7 relacji Warszawa – Dorohusk.

– W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Planowanych jest 16 wiaduktów, 59 przejść dla zwierząt oraz węzeł drogowy Dorohusk. Droga będzie realizowana w systemie projektuj i buduj, co oznacza, że zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie trasy, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – informuje lubelski oddział GDDKiA.

Nie tylko Chełm – Dorohusk

Trwają przetargi na budowę kolejnych dwóch odcinków drogi ekspresowej S12 w woj. lubelskim: Piaski – Dorohucza i Dorohucza – Chełm o łącznej długości ok. 32,3 km. Otwarcie ofert planowane jest jeszcze w tym roku.

Jak dowiadujemy się w GDDKiA, z pierwotnych planów przebiegu S12, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączono odcinek o długości ok. 5,7 km. W rejonie planowanego węzła Dorohucza stwierdzono bowiem pod warstwą ziemi odpady przemysłowe, które nie były zinwentaryzowane.

– Podjęliśmy decyzję o ominięciu składowiska. Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia z sąsiednimi odcinkami – mówi Mirosław Czech, dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA.

Kolejnym odcinkiem, który zrealizuje Dyrekcja w ciągu drogi S12, będzie obwodnica Chełma o długości ok. 13,6 km. Obecnie Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

– Trasa pomiędzy Piaskami i Chełmem w całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo – podkreśla Czech.

Pierwszy odcinek (ok. 9,8 km) to przedłużenie istniejącej obwodnicy Piask. Droga prowadzić będzie przez tereny gmin Piaski i Trawniki w powiecie świdnickim i tymczasowo będzie się kończyć na skrzyżowaniu z drogą powiatową łączącą Pełczyn na DK12 z Trawnikami. Do czasu zakończenia prac na wysokości węzła Dorohucza kierowcy będą korzystać z objazdu obecną DK12 i za kanałem Wieprz – Krzna wjadą na S12. Dorohucza – Chełm to drugi odcinek, na którego realizację trwa przetarg. Trasa o długości ok. 22,5 km przebiegać będzie przez tereny gminy Trawniki w powiecie świdnickim oraz gmin Siedliszcze i Chełm w powiecie chełmskim. Za Stołpiem połączy się z obwodnicą Chełma. (kg)

News will be here