Ekspresówkę przyklepali

Na Rynku Miejskim w Krasnymstawie przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w obecności wiceministra infrastruktury Rafała Webera, podpisali umowę na opracowanie koncepcji programowej dla trzech odcinków drogi ekspresowej S17 prowadzącej do granicy z Ukrainą. Planowany odcinek przebiegać będzie m.in. przez teren miasta Krasnystaw.


– Istotnymi uwarunkowaniami przyspieszenia rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarki są właśnie dostępność i stan infrastruktury technicznej – zauważa Agnieszka Sadowska z Urzędu Miasta Krasnystaw. – Ze względu na rolę, jaką transport drogowy odgrywa w obsłudze logistycznej przemysłu i usług na terenie naszego regionu oraz w wymianie międzynarodowej, sieć dróg o dużej przepustowości jest jednym z najistotniejszych czynników warunkujących rozwój ekonomiczny naszego miasta.

Inwestycja ta będzie miała bardzo duży wpływ na poprawę dostępności międzynarodowej. Dzięki rozbudowie drogi ekspresowej powstanie międzypaństwowy korytarz transportowy łączący nas z zachodnią Europą – dodaje. Umowa o wartości 8,4 mln zł dotyczy opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla odcinków drogi S17 pomiędzy węzłami Piaski Wschód – Łopiennik, Krasnystaw Północ – Izbica oraz Izbica – Zamość Sitaniec, o łącznej długości około 44 km.

Wykonawcą dokumentacji będzie firma Mosty Katowice. W spotkaniu z okazji podpisania umowy uczestniczyli m.in.: wicemarszałek sejmu Beata Mazurek, poseł Teresa Hałas, burmistrz Robert Kościuk i starosta Andrzej Leńczuk. (kg)