Eucharystia wzywa nas do budowania wspólnoty miłości

Lublinianie i świdniczanie tłumnie wzięli udział w uroczystościach Bożego Ciała. Główna msza św. odbyła się na placu przed Archikatedrą Lubelską, skąd wyruszyła tradycyjna miejska procesja do czterech ołtarzy – w tym roku po nieco krótszej trasie.

– Eucharystia to sakrament jedności i miłości, wzywa nas, byśmy otwierali się na wszystkich ludzi, tak aby kościół stał się domem i szkołą tej wspólnoty, która nie buduje na poglądach politycznych, na interesach ekonomicznych, ale na głębokiej wspólnocie jaką my wszyscy stanowimy. Wychodzimy na ulice naszego miasta, bo wiemy, że Eucharystia tworzy Kościół – mówił arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Tegoroczna trasa głównej miejskiej procesji wiodła ulicami: Królewską, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Bernardyńską, przez plac Wolności, i dalej ul. Wróblewskiego, Krakowskim Przedmieściem, Królewską na plac Katedralny. Ołtarze usytuowane były przy: Seminarium Duchownym, kościele pw. Nawrócenia św. Pawła, kościele pw. Świętego Ducha oraz przy kościele pw. św. Piotra.

– Dla mnie to jedno z najważniejszych świąt w roku. Widzę, że wielu ludzi przeżywa je podobnie. Zamanifestowanie swojej wiary daje mi wiele sił na późniejszy czas – mówiła pani Ewa, która uczestniczyła w uroczystościach Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej razem ze swoją 11-letnią córką Natalką.

Arcybiskup Stanisław Budzik napominał wiernych, że uczta eucharystyczna powinna znaleźć kontynuację potem w życiu codziennym, w świecie, w którym żyjemy. Jest wyzwaniem do miłości Boga, wyrażonej również w miłości do bliźnich, którzy utracili sens, którzy są głodni, którzy ledwo wiążą koniec z końcem. „Nie może bowiem kochać Boga ten, który nie miłuje człowieka” – podkreślał metropolita lubelski, który przewodniczył głównym uroczystościom 3 czerwca.

Procesje z udziałem licznych wiernych odbyły się również w wielu parafiach w Lublinie i Świdniku. LT

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here