Po fińsku, czyli zdrowo

Naukowcy z Politechniki Lubelskiej pomogli stworzyć przewodnik „Jak promować proekologiczny styl życia i gospodarowania? Przykłady dobrych praktyk z Islandii, Finlandii i Niemiec”. Jest on już dostępny w Internecie, a we wrześniu zostanie wydana wersja papierowa.
Dzięki studyjnym wizytom naukowcom udało się zebrać i opisać europejskie doświadczenia w zakresie ekologii i równoważonego rozwoju oraz promowania zdrowego stylu życia w pełnej harmonii ze środowiskiem naturalnym.
− Do naszego projektu wybraliśmy Islandię, Finlandię i Niemcy, ponieważ są to kraje mające istotny dorobek w praktycznych inicjatywach dotyczących ekologii. Potraktowaliśmy je jako obszar badań i poszukiwań inspiracji dla Polski − mówi dr inż. Barbara Szymoniuk z Wydziału Zarządzania PL, prezes Stowarzyszenia „EkoLubelszczyzna”.
Z lektury przewodnika można dowiedzieć się m.in., jak prowadzić proekologiczny styl życia, jaka jest rola edukacji i jej instytucji w jego promocji, w jaki sposób upowszechniać zrównoważoną konsumpcję oraz zdrowy i przyjazny środowisku styl życia. Autorzy przytaczają najciekawsze rozwiązania z codziennego życia mieszkańców danego kraju, ilustrując je licznymi zdjęciami.

– Książka skierowana jest do uczniów i studentów, do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i technicznych oraz do osób zarządzających różnego rodzaju organizacjami i instytucjami, w tym szkołami. Każdy z nas, prowadzących gospodarstwo domowe lub uprawiających ogródek, także znajdzie w nim coś interesującego − stwierdza prof. Stanisław Skowron z Wydziału Zarządzania PL.
Natura przede wszystkim
Wzorem proekologicznej gospodarki, która doprowadzona została do perfekcji, jest Tampere w Finlandii, miasto o przemysłowym charakterze, otoczone naturalnymi jeziorami. W mieście działa pneumatyczny system odbioru nieczystości, dominują drewniane budynki mieszkalne, zastosowane są inteligentne technologie solarne, stosuje się naturalne gromadzenie i wykorzystywanie deszczówki.
Kolejnym ciekawym przykładem jest pierwsza na świecie ekologiczna wioska Sólheimar w Islandii, która powstała w 1930 roku. Na jej terenie znajdują się szklarnie, wewnątrz których uprawiane są ekologiczne warzywa, owoce i zioła. Stosowany nawóz oparty jest na mączce rybnej oraz kompoście roślinno-papierowym. Warunkiem wytwarzania wartościowego kompostu jest odpowiedzialna segregacja odpadów i właściwa receptura.
Innymi oryginalnymi rozwiązaniami opisywanymi w przewodniku są np. ogrzewanie geotermalne, które narodziło się w Islandii ponad 100 lat temu oraz niezwykle popularne w Finlandii urządzenia do recyklingu butelek z tworzyw sztucznych i aluminiowych puszek. Zainstalowane są przy większości sklepów spożywczych. Ich wykorzystanie umożliwia otrzymanie premii za zwrot opakowania.
Przewodnik jest dostępny online w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Lubelskiej. We wrześniu ukaże się w formie papierowej.
− Polskie doświadczenia w ekologii są stosunkowo niewielkie. Orientacja na ekologiczny styl życia pojawiła się dopiero pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, kiedy uporaliśmy się z procesem transformacji ustrojowej. Niestety, konsekwencją tego jest fakt, że ekologia bywa traktowana w Polsce marginalnie, nie jako cywilizacyjna konieczność, lecz raczej moda i ekstrawagancja – podsumowuje dr inż. Szymoniuk.
MG