Gdzie (nie) wbiją łopaty?

fot. archiwum

Na prośbę radnych prezydent Chełma omówił na sesji, na jakim etapie jest kilka dużych i od dawna zapowiadanych inwestycji. Do każdej z nich miasto poczyniło kroki, ale „fizycznego” zaawansowania jeszcze nie widać. Najszybsze wbicie łopaty planowane jest przy projekcie „Fabryka”, o Centrum Nauki Kopernik – jak mówił prezydent Chełma – trwa walka, na Centrum Prawdy i Pojednania jest „miejscówka”, a obwodnica południowa odjedzie, jeśli nie znajdzie się kolejna dotacja.

Ostatnia sesja Rady Miasta Chełm (30 marca) trwała prawie 6 godzin i zdominował ją temat inwestycji planowanej przez firmę EMKA S.A. z Żyrardowa (więcej o tym w osobnym artykule). Dopiero w końcowym punkcie obrad, w „wolnych wnioskach”, radni mogli podejmować pozostałe interesujące ich tematy.

Sporo ich poruszył radny Stanisław Mościcki, oczekując odpowiedzi od obecnego na sali posiedzeń Jakuba Banaszka, prezydenta Chełma. Na tym tle doszło do wymiany zdań pomiędzy prezydentem Banaszkiem a Longinem Bożeńskim, przewodniczącym Rady Miasta Chełm, który przypomniał, że ustalono, iż odpowiedzi w tym punkcie obrad udzielane są na piśmie. Prezydent Chełma nalegał jednak na to, aby odpowiedzieć na bieżąco, na sesji i ostatecznie tak się stało.

Dzięki temu radni dowiedzieli się „z pierwszej ręki”, na jakim etapie jest szereg inwestycji dawno zapowiedzianych w Chełmie. Radny Mościcki dopytywał też o to, czy prezydent Chełma i przewodniczący rady miasta zgodnie z ustaleniami wysłali już pismo do decydentów na szczeblu ministerialnym z prośbą o spotkanie poświęcone możliwości podjęcia prac nad linią kolei dużych prędkości w Chełmie. Prezydent Banaszek odpowiedział, że pisma jeszcze nie wysłano, ale chciałby, aby nastąpiło to przed Wielkanocą. Pytania radnego Mościckiego dotyczyły też m.in. tego, na jakim etapie realizacji jest projekt „Fabryka”, przebudowa dworca PKP czy utworzenie Centrum Prawdy i Pojednania.

Fabryka – wbicie łopaty w drugim kwartale

Projekt „Fabryka” realizuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., a chodzi o budowę nowoczesnego kompleksu usługowo-biurowego na odkupionym od PKS terenie dworca przy ul. Lwowskiej, w którym firmy mają prowadzić działalność.

– Ze strony miasta wszystko zostało dopełnione – zapewnił prezydent Banszek. – Przygotowane są dokumenty o wniesienie aportem nieruchomości oraz wkładu pieniężnego. Ze strony ARP – architekci wprowadzają ostatnie poprawki po naszych uwagach. Biuro projektowe zobowiązało się, że w ciągu trzech, czterech tygodni dokona ostatnich zmian po rozmowach z konserwatorem zabytków, który miał swe zastrzeżenia. Inwestycja nie jest zagrożona, a symboliczne wbicie łopaty to początek albo środek drugiego kwartału tego roku.

Centrum Prawdy i Pojednania

W 2022 r. miasto przeznaczyło 980 tys. zł na wkład własny do zakupu nieruchomości przy ul. Hrubieszowskiej 102 (dawnej siedziby Exbudu), gdzie powstać ma Centrum Prawdy i Pojednania oraz muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej (w tej sprawie w lipcu 2020 r., na dwa dni przed wyborami prezydenta RP wicepremier Jacek Sasin oraz prezydent Chełma podpisali porozumienie przy pomniku Piety Wołyńskiej). Odpowiadając na pytanie radnego Mościckiego prezydent Banaszek oświadczył, że miasto otrzymało ponad 4 mln zł na zakup nieruchomości przy ul. Hrubieszowskiej i ją kupiło, a teraz trwają tam prace inwentaryzacyjne.

– Projekt został wpisany w ministerstwie kultury na listę projektów do realizacji – oznajmił prezydent Banaszek. – Teraz naszym zadaniem jest wystąpienie do ministerstwa o współfinansowanie i współrealizowanie tej inwestycji, bo samorząd sam nie jest w stanie tego zrobić. To inwestycja o znaczeniu ogólnopolskim. Nie odbyły się jeszcze rozmowy, co do konkretnych kwestii finansowych, ale liczymy na to, że deklaracje będą utrzymane.

Przebudowa dworca PKP

To inwestycja PKP S.A. Zakładano, że prace budowlane ruszą na przełomie 2020 i 2021 roku, ale tak się nie stało.

– PKP wystąpiło do nas po kolejne uzgodnienia, co sugeruje, że przygotowują się do przetargu, ale z takimi samymi pytaniami występowano już do nas dwa i trzy lata temu – mówił prezydent Banaszek. – Projekt jest modyfikowany, aby dostosować go do realiów energetycznych. PKP musi zrealizować to przedsięwzięcie do 2024 roku z uwagi na otrzymane dofinansowanie unijne.

Centrum Nauki Kopernik-Bis

Radny Marek Sikora przypomniał, że w miejscu „targowiska końskiego” w Chełmie miało powstać Centrum Nauki na wzór warszawskiego „Kopernika”, a wbicie łopaty zapowiadano na ten rok. Prezydent Banaszek poinformował, że lokalizację tej inwestycji zmieniono (z uwagi na linie wysokiego napięcia przebiegające przez „targ koński”, przemodelowanie tej infrastruktury energetycznej byłoby zbyt kosztowne) i teraz jest ona planowana u zbiegu ulic Pszennej i Metalowej.

– Miasto zobowiązało się do zapewnienia gruntu i on jest oraz do pokrycia programu funkcjonalno-użytkowego, i to też jest – informował prezydent Banaszek. – Walczymy teraz, aby ten projekt dopiąć, bo byłby ogromną wartością dla miasta. Mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować, być może w oparciu o współpracę z ministerstwem cyfryzacji. Ja o tym przedsięwzięciu pamiętam, ale tu też miasto jest partnerem, a nie głównym decydentem.

Obwodnica południowa

Radny Mirosław Czech po raz kolejny dopytywał o budowę obwodnicy południowej. Radosław Popławski, zastępca dyrektora Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji UM Chełm poinformował, że właśnie odebrano zlecony przez miasto opis przedmiotu zamówienia, dotyczący wykonania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.

W kwietniu br. ma być ogłoszony przetarg na opracowanie tego dokumentu i urzędnicy szacują, że potrwa to około dwóch lat. Wicedyrektor Popławski stwierdził, że w ramach STEŚ do wyboru będą trzy warianty przebiegu obwodnicy południowej i będą też prowadzone konsultacje (o tę kwestię dopytywała ostatnio jedna z czytelniczek, która chciałaby, aby obwodnica przebiegała możliwie najdalej od osiedli). Na razie jednak cała ta inwestycja jest pod znakiem zapytania.

– Mamy na to sto milionów złotych dotacji plus wkład własny wynoszący dwadzieścia procent wartości inwestycji, ale ona szacowana jest na około dwieście sześćdziesiąt milionów złotych – oznajmił prezydent Banaszek. – Jeśli nie pozyskamy na ten cel dodatkowego dofinansowania to miasta nie będzie stać na realizację tej inwestycji. (mo)