Głośne NIE dla CPK

W ubiegły piątek, tym razem w Krasnymstawie, odbył się kolejny protest przeciwko budowie Kolei Dużych Prędkości kosztem wyburzeń domów i firm. Na ulicę wyszło około 100 osób, których wspierali politycy opozycji i samorządowcy.

Na protest przyjechali europoseł Krzysztof Hetman (PSL) i poseł Krzysztof Grabczuk (PO). Swoich mieszkańców wspierali też wójt Łopiennika Górnego Artur Sawa i wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik. W ostatniej fazie demonstracji, która zakończyła się w rynku, głos zabrał burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk.

Akcja protestacyjna rozpoczęła się przy dworcu PKP. Mieszkańcy stamtąd przeszli na rynek, przed budynek urzędu miasta. Protestują przeciwko poprowadzeniu przez krasnostawskie gminy i miasto torów Kolei Dużych Prędkości do Centralnego Portu Komunikacyjnego mającego powstać między Warszawą a Łodzią. Sprzeciwiają się likwidacji istniejących przejazdów kolejowych i utrudnieniom w komunikacji lokalnej, a także wywłaszczeniom i wyburzaniu domów pod planowaną inwestycję. Nie godzą się na zrujnowanie kilkudziesięciu dobrze prosperujących firm, utrudnienia w prowadzeniu gospodarstw rolnych i niszczenie naturalnego środowiska i historycznych miejsc Krasnegostawu.

Przed urzędem miasta do protestujących przemówił burmistrz Kościuk. Stwierdził, że inwestycja, co zrozumiałe, budzi wielkie emocje. – Z jednej strony umożliwi nam dojazd do uczelni wyższych, szkół, pracy, pozwoli zrealizować podróże wakacyjne, ale jednocześnie wiąże się z ingerencją w infrastrukturę miasta, nieruchomości, przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych – stwierdził.

Włodarz Krasnegostawu przypomniał, że miasto ani żaden inny samorząd nie są inwestorami tego przedsięwzięcia. – My, samorządowcy, możemy jednak podejmować wielotorowe działania zmierzające do ochrony naszych mieszkańców przed negatywnymi skutkami tej inwestycji – podkreślił Kościuk i przypomniał, że samorządy zaplanowały w swoich budżetach środki na opracowanie trasy alternatywnej dla wariantów przedstawionych przez spółkę CPK i już podjęły w tej sprawie współpracę z Instytutem Kolejnictwa z Warszawy. – Pracujemy nad przygotowaniem dwóch alternatywnych tras szybkiej kolei. Jedną z linii proponujemy usytuować w korytarzu drogi ekspresowej S17. Nad przebiegiem drugiej pracują obecnie projektanci Instytutu Kolejnictwa – zapowiadał Kościuk.

Poinformował również, że samorządowcy złożyli w CPK wniosek o wydłużenie procesu konsultacyjnego oraz odroczenie terminu ogłoszenia wariantu inwestorskiego dla wskazanych linii do końca drugiego kwartału bieżącego roku. (s)