Gmina Białopole. Idzie nowe

Rada Gminy Białopole zainaugurowała nową kadencję 2024-2029. Podczas pierwszej sesji radni i wójt złożyli ślubowanie. Dokonano także wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.

Posiedzenie otworzył ustępujący wójt Henryk Maruszewski. Następnie, zgodnie z przepisami, pierwszą sesję poprowadził do momentu wyboru przewodniczącego najstarszy na sali obecny radny, czyli Stanisław Janiuk.

Radni odebrali zaświadczenia potwierdzające ich wybór i złożyli ślubowanie. W trakcie sesji zaprzysiężona została także nowa wójt Białopola, Aneta Radomska.

Decyzją większości przewodniczącym rady gminy został Marcin Karczmarczyk („za” głosowało 14 z 15 radnych). Kandydatów na wiceprzewodniczącego było dwóch: Sławomir Pawelec otrzymał 9 głosów, a Ryszard Daniluk – 5.

W swoim wystąpieniu nowo wybrana wójt podziękowała wyborcom za okazane jej zaufanie. – To ogromne wyróżnienie, zaszczyt i wyzwanie, które przyjmuję z dużą pokorą – podkreśliła Radomska. – Będę miała się od kogo uczyć, bo ten urząd tworzą kompetentni pracownicy – dodała, deklarując pełne zaangażowanie w działania na rzecz gminy i licząc na owocną współpracę z radnymi.

Skład rady gminy Białopole: Karczmarczyk Marcin, Pawelec Sławomir, Adamek Jarosław, Augustynek Henryk, Chryszczak Sławomir, Daniluk Ryszard, Gałczyński Mariusz, Gałczyński Tomasz, Goszczyński Leszek, Ilasz Marzenna, Janiuk Stanisław, Ostrowski Stanisław, Rakowiecki Damian, Stryluk Ela i Zarek Grzegorz. (pc)

News will be here